HK København: Alfred Kruse-sagen

Som et lille kuriøst eksempel på arkivernes indhold kan nævnes Alfred Kruse-sagen, der ligger i HK Københavns arkiv.

Af: Jesper Jørgensen

Sagen udsprang af Alfred Kruse og den kommunistiske celle Den frie Oppositionsgruppes forsøg på at udfordre socialdemokraterne i HK Københavns ledende organer i 1922. Sagsmappen indeholder bl.a. flyveblade fra oppositionsgruppen, hvori man kan løse, at oppositionen først og fremmest slog sig op på modstand mod en kontingentforhøjelse på 1 kr. og mod det socialdemokratiske ‘ledervælde’.

HK København Arkiv: Emneordnede sager: 1915-1931

I sagen ligger også forbundsformand Jens Johansens modsvar på den succes, oppositionen faktisk fik med flertal på to generalforsamlinger i HK`s arbejdsløshedskasse i København, og en ikke helt urealistisk mulighed for at alfred_kruse350erobre formandsposten i HK København. I en ‘fortrolig’ meddelelse til alle de københavnske medlemmer fra november 1922 forklarede Jens Johansen, hvilke katastrofale konsekvenser det ville få for afdelingen, hvis oppositionen fik magt, som de havde agt. Handels- og kontormedhjælperne ville blive splittet, og den respekt og de resultater, de havde opnået, ville gå tabt. Det afgørende var dog nok Jens Johansens personkarakteristikker af oppositionens ledende folk, hvor ikke mindst Alfred Kruse blev kompromitteret.

Alfred Kruse var en omdiskuteret person i arbejderbevægelsen. Som revolutionær socialist havde Kruse startet sin politiske karriere på venstrefløjen i Socialdemokratisk Ungdomsforbund (SUF). I 1912 bestred han formandsposten i den københavnske afdeling. Senere var han medstifter af Socialistisk Ungdomsforening, der knyttede sig til Fagoppositionens Sammenslutning.

Diskussionerne om Kruse skyldtes især hans tid i Sverige under 1. Verdenskrig. Han blev beskyldt for at have virket som tysk agent i forbindelse med en antimilitaristisk arbejderkongres i 1916 i Stockholm. Kruse fik skylden (sammen med esteren Alexander Keskäla) for at Zeth Höglund (SKP`s formand 1917-1924) blev fængslet for højforræderi, og for at en gruppe russiske, bolsjevikiske emigranter blev udvist af Sverige. Selvom beskyldninger efter alt at dømme var grundløse, slap Kruse aldrig fri af dem. Hverken Socialdemokratiet eller DKP ville efterfølgende kendes ved ham.

Se også: Alfred Kruse Arkiv

Jens Johansen fiskede derfor i rørte vande, da han bl.a. beskyldte Kruse for at være ‘en Eventyrer, som nu forsøger at gøre vor Organisation til Tumleplads for sine private Interesser’. Kruse forsøgte forgæves at forsvare sig mod de mange anklager, men socialdemokraterne vandt magtkampen, fik afskaffet de problematiske fælesgeneralforsamlinger i HK København og fik indsat Gustav Pedersen som ny formand i København. I sidste ende tabte Kruse yderligere en injuriesag anlagt mod Jens Johansen, hvilket endegyldigt stoppede Den frie Oppositionsgruppes fremmarch inden for HK.

Indholdet af sagsmappen dokumenterer, at den socialdemokratiske ledelse i HK tog udfordringen fra det revolutionære venstre alvorligt. Ud over det allerede nævnte ligger der yderligere en serie af brevkopier fra hovedkasserer Julius Hansen til svenske fagforeningsfolk, hvor det fremgår, at Julius Hansen var i gang med at indsamle materiale til at fælde ham [Alfred Kruse], inden det er for sent. Det, der havde speciel interesse, var en rapport om Kruse, udarbejdet af en undersøgelseskommission, nedsat af det svenske HK-forbund, der angiveligt skulle have konkluderet, at alle arbejderorganisationer måtte advares mod Alfred Kruse. Hvorvidt Julius Hansen fik, hvad han eftersøgte, melder kilderne i arkivet ikke noget om. HK slap dog af med Alfred Kruse, og det var hovedsagen for HK i den historie.

Læs mere:
Steen Bille Larsen: Alfred Kruse – en internationalist i Karen Pedersen og Therkel Stræde (red.): Anarki og arbejderhistorie. Festskrift for Carl Heinrich Petersen. Tiderne Skifter 1985

Tilbage