Moskvaguldet

ABA tilgængeliggjorde i 2014 centrale dele af baggrundsmaterialet til Morten Things bog, Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier 1917-1990, fra 2001.

Af: Jesper Jørgensen

Materialet indbefatter dels kopier af 90 sager fra Fond 89 i Det Russiske Statsarkiv for Samtidshistorie (RGANI), der indeholder bevismaterialet fra sagen mod Sovjetunionens Kommunistiske Parti ved Den Russiske Føderations Forfatningsdomstol i 1992.

Kopierne stammer fra en komplet kopi af Fond 89 hos Det Norske Nobelinstitutt i Oslo. Fond 89 findes også på Hoover Institution Library and Archives i Californien, og via deres hjemmeside kan man få overblik over hele fonden: Hoover Archives’ registrant over Fond 89

De udvalgte sager fra Fond 89, der nu er indgået i ABA’s samling, består især af dokumenter med oplysninger om SUKP’s finansiering af udenlandske kommunistpartier via Den Internationale Fagforeningsfond til støtte for venstreorienterede arbejderorganisationer efter 1945, men også andre aspekter af samarbejdet med partierne berøres. Derudover tilgængeliggøres afskrifter/kopier fra håndskrevne notesbøger med oversigter over udbetalinger fra SUKP’s Centralkomites Internationale Afdeling til de nordiske kommunistpartier 1978-1990. Oversigterne angiver størrelsen på de udbetalte beløb, tidspunktet for transaktionerne samt henvisninger til relateret materiale, der i dag formentlig befinder sig i Den Russiske Føderations Præsidentarkiv i Moskva. Forskergruppen bag Guldet fra Moskva fik tilvejebragt disse afskrifter/kopier gennem journalist Aleksandr Jevlakhov og CK-medarbejderen Anatolij Smirnov, der oprindeligt kopierede materialet i 1991.

Se ABA’s registrering af materialet. Materialet er, ligesom Fond 89, på russisk og tilgængeligt efter ABA’s almindelige adgangsvilkår.

Tilbage