Nordisk Ungdomsstævne 1938

"For et enigt selvstændigt Norden. For Fred og Frihed mod Fascismen." Under denne parole mødtes flere tusinde unge fra Norge, Sverige, Island og Danmark den 6. og 7 august 1938 i Aalborg til Nordisk Ungdomsstævne.

Af: Hans Uwe Petersen

Arrangementet var ligesom ved det 1. nordiske ungdomsstævne året før i Göteborg organiseret af de kommunistiske ungdomsforbund i Danmark, Norge og Sverige.

Programmet for stævnet bød på:

– Teltlejr
– Fælles tur (med særtog) til Nibe med møde- og festarrangement i Skalplantagen.
– Sportsstævne med fodbold-, håndbold- og volleybold-kampe samt svømning.
– Demonstration fra Grøntorvet til ‘Grusgraven’.
– Afslutningsfest i Aalborghallen.

Ved disse arrangementer blev der holdt taler af Martin Andersen Nexø, Aksel Larsen, formanden for Norges kommunistiske Parti Adam Egede Nissen, Peti Jacobsen, Sven Landin, Arne Gauslå, Paul Casteur, og Alvilda Larsen fra de kommunistiske ungdomsforbund i henholdsvis Island, Sverige, Norge, Frankrig og Danmark.

Se også en film fra stævnet.

Særlig opmærksomhed blev vist Franzisco Zalacain, der som udsending for det forenede socialistiske ungdomsforbund i Spanien, holdt flere taler om republikkens kamp mod Franco, solidaritetsarbejdet og ikke-indblandingspolitikkens følger.

Det politiske budskab fra stævnet kan aflæses af to udtalelser om dels Spanien, dels Norden.
I den første hedder det: “Vi lover at gøre vor ringe Gengæld mod de uendelige Ofre, som den spanske Ungdom har ydet i Kampen mod krigsgale Angribere i Kampen for Verdensfreden. Trods alt og alle vil vi lade vor Begejstring og Beundring for den spanske Ungdoms Indsats give sig Udtryk i mægtig Handling. Vi vil ikke, at Spanien Kvinder og Børn skal sulte og fryse i den kommende Vinter. Vi vil ikke, at den hjerteskærende Ikke-Interventionskomedie skal fortsætte. Lad det spanske Folk faa Sejren under de færrest mulige Lidelser.

Vi hilser også på dette Sted de Hundreder af nordiske Unge, der har forladet deres fredelige Tilværelse herhjemme for at stille sig paa det spanske Folks Side i dets Kamp for Europas Fremtid. De har vist, at den gamle Kraft lever videre i de nordiske Folk. De har gives os Styrke og Tro paa vor Fremtid”.
I udtalelsen “Frem for et lykkeligt, uafhængigt Norden” udtrykkes viljen “til at hævde Nordens Selvstændighed og Frihed”…”Den eneste Vejl til at naa dette er Enhedens Vej! Enhed mellem de nordiske Folk til at gøre os stærke over for alle, der udefra løber Storm mod vor Selvbestemmelsesret! Enhed i de nordiske Folk til at knuse alt Underminieringsarbejde, som forsøger at udhule vor Modstandskraft! Enhed i de nordiske Folk mellem alle Lag af den arbejdende Befolkning, mellem Land og By, Middelstand og Arbejderklasse til Bedring af hele Folkets Kaar paa Industriherrernes og Rentekapitalisternes Bekostning!”

Det 3. Nordiske Ungdomsstævne skulle være blevet afholdt i Oslo/Norge 5.-6. august 1939, men blev som følge af den spændte internationale situation op til 2. verdenskrigs udbrud aflyst. I juli samme år reklamerede DKU’s blad Fremad på forsiden for stævnet.

Tilbage