Venskabsforeningen Danmark – Den Demokratiske Folkerepublik Korea

I foråret 2016 afleverede Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea sit arkiv, og nu er arbejdet med at registrere de 11 flyttekasser med arkivalier, plakater, fotos, medaljer m.v. færdiggjort.

Af Ernst Helmer Hansen, studiepraktikant | 25.1.2017

Venskabsforeningen Danmark – Den Demokratiske Folkerepublik Korea blev stiftet i 1968, hvor tidsånden var præget af venstrefløjens modstand imod USA’s indblanding i Sydøstasien, især som det kom til udtryk i krigen i Vietnam. Fra begyndelsen havde foreningen til formål at udbrede kendskabet til DDF Korea og det nordkoreanske arbejderpartis politiske ståsted, samt at opklare de misforståelser og modarbejde de løgne, de i foreningen mente og stadig mener, eksisterer om landet. Andre mærkesager har været en genforening af Nord- og Sydkorea og ønsket om at gøre den koreanske halvø kernevåbenfri.

Venskabsforeningen har i årenes løb oprettet flere lokalafdelinger rundt omkring i Danmark, og de har gennem foredrag og udstillinger i snart 50 år udbredt deres ideer og tanker i Danmark. De udgiver bladet Korea Bulletin med nyheder og artikler fra Nordkorea på dansk samt oversætter og distribuerer nordkoreansk litteratur og politiske skrifter. Derudover har foreningen arrangeret rejser til landet for både medlemmer og andre interesserede.

Flag, diplomer og medaljer fra venskabsforeningen
Flag, diplomer og medaljer fra venskabsforeningen

Arkivet indeholder bl.a. foreningens korrespondance, mødereferater, regnskaber og rejsebeskrivelser, samt materiale om samarbejdet med de andre nordiske venskabsforeninger og materiale vedrørende det internationale samarbejde for Koreas genforening i foreningen CILRECO. Det indeholder også medaljer og diplomer, faner samt fotografier og videofilm, herunder både hjemmevideooptagelser og officielle nordkoreanske produktioner. Det samlede arkiv spænder over materiale fra foreningens oprettelse i 1968 til 2014 og består af 57 arkivkasser. Foreningens blad Korea Bulletin samt CILRECOS blad Korea Is One er indgået i bibliotekssamlingen.

Kim Il Sungs sang
Sanghæfte med noder til Kim Il Sungs sang
Folder fra Koreaugen 1975
Folder fra Koreaugen 1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt i alt er materialet en stor resurse for folk med interesse i Nordkorea og venskabsforeningen samt politiske venstrefløjsgrupperinger i Danmark i al almindelighed. Især nu hvor Nordkorea synes at have fyldt mere og mere i medierne de seneste år, vil det være spændende at dykke ned i venskabsforeningens historie og blive klogere på den forening og nogle af de mennesker, der igennem årene har haft de tætteste bånd til Nordkorea. Det er en oplagt mulighed for at åbne op for en hidtil stort set ubehandlet del af den danske venstrefløjs historie og derigennem måske få et sjældent indblik i det ellers lukkede land.

En præsentation af foreningen kan også ses i dokumentarfilmen ’En forening i modvind’ (2006), der beskæftiger sig med foreningens udelukkelse fra deltagelse i Enhedslisten og dens ungdomsorganisation SUF’s Socialistisk 1. maj på Blågårds Plads i København i 2006 pga. støtten til regimet i Nordkorea.