Fagligt arbejde

I kommunisternes selvforståelse var det faglige arbejde DKP's vigtigste arbejdsområde. Partiet var et arbejderparti, der skulle være tilstede på arbejdspladserne og om muligt stå i spidsen for arbejdernes kamp for bedre løn- og arbejdsvilkår - og på sigt arbejderklassens kontrol med produktionsmidlerne.

I mellemkrigstiden forsøgte de det med meget begrænset succes ved at stå i opposition til den dominerende socialdemokratiske fagbevægelse. Efter 2. Verdenskrig var kommunisterne flere og forsøgte med større held at indgå i det etablerede system. Kommunisterne formåede således trods et ihærdigt modarbejde fra socialdemokraterne side at sætte sig på enkelte fag og lokalafdelinger.

DKP’s arbejdsløshedsdemonstration i februar 1932 startede ved Grønttorvet i København.
DKP’s arbejdsløshedsdemonstration i februar 1932 startede ved Grønttorvet i København.

I forhold til det faglige arbejdes centrale betydning er området stadig forholdsvist underbelyst. Der findes enkelte studier, men samlingerne rummer meget materiale, der kan bidrage yderligere til forståelsen af kommunisternes rolle på det danske arbejdsmarked.

Arkivmateriale fra DKP’s faglige sekretariat og de kommunistisk dominerede fagforeninger:

Trykt materiale vedr. kommunisternes faglige arbejde.

Lærlingebevægelsens arkiver af Knud Holt Nielsen

Tilbage til temaside