Kommunistiske kvinder

Kommunistiske kvinder fylder ikke meget i den danske historieskrivning. Til gengæld findes der i ABA gode muligheder for at skrive de danske kommunistiske kvinders historie.

Af Anette Eklund Hansen

Kommunistiske kvinder fylder ikke meget i den danske historieskrivning. I 1970’erne og 80’erne blev der udarbejdet enkelte afhandlinger.

Hanne Caspersens undersøgelse af Arbejderkvindernes Oplysningsforening 1925-34  (Årbog for arbejderbevægelsens historie, 1978) står ret alene. Hun arbejdede dog videre med de kommunistiske kvinders indflydelse på 30’ernes sociale reformer: Moderskabspolitik i Danmark i 30’erne (Københavns Universitet, 1985)

Derudover er nogle få kvinder biograferede enten i selvstændige biografier (se Introduktion til dansk og international kommunismeforskning) eller i Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Fremhæves skal Morten Things biografiske artikel Marie Nielsen. En politisk biografi (Årbog for arbejderbevægelsens historie, 1975), der bl.a. er baseret på Marie Nielsens arkiv i ABA.

Til gengæld vil der være gode muligheder for at skrive de danske kommunistiske kvinders historie. I ABA findes mange kilder i arkiver og trykt materiale, der kan belyse denne historie. I DKPs arkiv kan man bl.a. følge de politiske og faglige sager, som partiets kvindepolitiske udvalg har arbejdet med. Det samme gælder i de fagforeninger, som har været kommunistisk orienterede. Kvindeligt Arbejderforbunds Afdeling 5 havde fra 1920’erne en klar kommunistisk linje, som udmøntede sig i oprettelse af Arbejderkvindernes Oplysningsforbund.

ABA har også fået overdraget arkivalier fra kommunistiske kvinder. Herudfra kan den personlige biografi belyses, og sager som fredsarbejde, ligestillingsspørgsmål og teater- og kulturengagement afdækkes. De registrerede personarkiverne omfatter udover Marie Nielsen en række andre fremtrædende kvindelige kommunister (se mere her.)

De kommunistiske kvinder og deres politiske og faglige arbejde afspejler sig også i ABA’s andre samlinger, som foto, plakater, løbesedler og erindringer.

Forslag til opgaveemner og videre forskning:

  • Danske kommunistiske kvinders rejser til Sovjetunionen
  • De kommunistiske kvinders indflydelse på sociale reformer i 1930’erne/efterkrigstiden
  • De kommunistiske kvinder og fagbevægelsen
  • De kommunistiske kvinder og fredsarbejdet
  • De kommunistiske kvinders ideer og påvirkning af velfærdsstaten
  • Danske kommunistiske kvinders internationale arbejde
  • 8.marts – i et internationalt kommunistisk perspektiv

Tilbage til temaside