Lokalafdelinger

DKP's lokale arbejde i byråd og i det lokale græsrodsarbejde er underbelyst i historieskrivningen.

I ABA’s samlinger findes der imidlertid et righoldigt kildemateriale til DKP/DKU’s lokalarbejde i form af arkiver og blade fra de lokale parti- og ungdomsafdelinger.

DKP lokalblade
DKU lokalblade

Arkiver fra DKP lokalafdelinger
Arkiver fra DKU lokalafdelinge

Tilbage til temaside