Demokrati og grundlov

Demokratiet og dermed også Grundloven har lige siden 1870’erne været et af de helt centrale temaer for den danske arbejderbevægelse. De første år af bevægelsens levetid kæmpede Socialdemokratiet og fagbevægelsen især for de mest basale demokratiske rettigheder: forsamlings- og ytringsfrihed

Læs historien om Socialdemokratiet og Danmarks grundlove

aktivister_fra_dansk_kvindesamfund_1918 1939-folkeafstemning-socialdemokratiet

Senere kom demokratikampen til især at handle om at udvide de demokratiske rammer givet i Grundloven til også at omhandle kvinder, ubemidlede og de unge. For andre dele af venstrefløjen har et vigtigt politisk tema været tolkningen af demokratiets indhold og form.

1915-grundloven: ingen stemmeret til fremmede

Demokratiet har desuden fyldt naturligt meget for venstrefløjens politiske arbejde i kraft af dens arbejde for at opnå parlamentarisk repræsentation og i sidste ende regeringsmagten gennem valg.

Jordskredsvalget den 4. december 1973

Siden 1872 har arbejderbevægelsen også deltaget aktivt i markering af grundlovsdag og i en årrække afholdt Socialdemokratiet årlige grundlovsfester.

Læs mere om Arbejdernes første grundlovsfest

Andre dele af venstrefløjen har desuden brugt markering af grundlovsdag som platforme for forskellige politiske kampe, derunder EF/EU-modstanden, kampen for demokratiske rettigheder som eksempelvis kvinders eller unges valgret og også i kampen mod fascismen.

Grundloven på plakaten

Kilder
Det socialdemokratiske Arbejderpartis tidligere grundlovsfester, Socialdemokraten 5. juni 1885
Socialdemokratiets Folkefest, Socialdemokraten 6. juni 1886
Første grundlovsfest i Fælledparken, Socialdemokraten 30. maj 1947
Programmer fra grundlovsfester 1873-1880
Grundlovsfester 1882-1889
Grundlovsfesten 1890
Grundlovsfesten 1891
Grundlovsfesten 1893
Grundlovsfesten 1895
Grundlovsfesten 1896
Grundlovsfesten 1898
Grundlovsfesten 1899
Grundlovsfester 1901-1918
Grundlovsfesten 1947
Grundlovsfesten1952
Grundlovsfesten 1954
Grundlovsfesten 1959
Grundlovsfesten 1961

Tilbage til temaer