Grundloven på plakaten

ABA's plakatsamling rummer også en anselig mængde plakater om grundloven, dvs. dels fra folkeafstemninger om grundloven, dels fra grundlovsarrangementer 5. juni.

Af Hans Uwe Petersen | 04.06.2012

I 1939 søgte den socialdemokratisk-radikale regering at gennemføre en grundlovsændring, der skulle afskaffe Landstinget og erstatte det med et Rigsting, udgået dels af Folketinget, dels af almindeligt valg. Samtidig skulle valgretsalderen nedsættes til 23 år. Selvom forslaget fik mere end 90% tilslutning ved folkeafstemningen 23. maj 1939, kunne det ikke gennemføres, da ja-stemmerne kun udgjorde 44,5% af det samlede antal stemmeberettigede, hvilket – i henhold til den gældende grundlov fra 1915 – var nøjagtig 0,5% for lidt.

Plakaterne fra grundlovsmøderne afspejler ofte aktuelle politiske emner som den kolde krig, Danmarks forhold til det europæiske samarbejde, holdningen til fremmede og mere principielle retspolitiske forhold. Som det fremgår af de her gengivene plakater blev grundlovsdagen også benyttet til et ‘ladcykeltræf’ og siden 1996 til en ‘lille’ grundlovsdag op til 5. juni. Bag den ‘lille grundlovsdag’ stod en række fagforeninger og organisationer med interesse for børneområdet, der skulle påminde politikerne om, at også børn har rettigheder.

Et gennemgående træk ved grundlovsmøder gennem alle årene har været, at arrangementerne ud over det politiske indhold altid har rummet underholdning og fest med musik, teater, film fyrværkeri o.a.

Tilbage til temaside