Socialistiske Blade 1871

I sommeren 1871 udsendte en anonym arbejder to små pjecer med titlen "Socialistiske Blade". Heri kunne man læse et forsvar til fordel for Pariserkommunen og en opfordring til danske arbejdere om at organisere sig i fagforeninger.

Med fagforeninger som udgangspunkt kunne der dannes en forening der også kunne varetage politiske opgaver. Opgaven var ifølge forfatteren enkel, men krævede mod og initiativ. Arbejderne havde fælles interesser. Slog de sig sammen fag for fag kunne de gennem sammenhold forhandle med arbejdgiveren for at få forbedret deres løn, arbejdstid og arbejdsforhold. Ville arbejdsgiveren ikke forhandle kunne de anvende strejken og nedlægge arbejdet for først at genoptage det, når arbejdsgiveren havde givet efter.

Stod arbejderne sammen udgjorde de en stor del af befolkningen og hvis byens arbejdere kunne finde sammen med landarbejdere og husmænd kunne de i fællesskab få valgt kandidater til Folketinget og dermed få indflydelse på den politiske magt. Sammen kunne man ændre et uretfærdigt samfund hvor et privilegeret mindretal holdt den store del af befolkningen i fattigdom til et mere demokratisk samfund hvor goderne var mere ligelige fordelt.

Socialistiske Blade blev af det danske borgerskab betragtet som et forsøg på at skabe “Parisertilstand” i København. Pjecerne blev fordømt, men blandt arbejderne vakte de røre. Den 22. juli udsendte manden bag pjecerne forhenværende løjtnant Louis Pio ugebladet “Socialisten”. Med dette blad som inspiration begyndte arbejderne at danne fagforeninger og den 15. oktober 1871 stiftedes “Den internationale Arbejderforening for Danmark”.
Denne forening opnåede stor udbredelse i København og i provinsen, men der opstodt snart store problemer. Politiet blev af statsmagten sat til at stoppe denne første arbejderbevægelse som blev opfattet som en samling kriminelle der ville omstyrte samfundet. Politiet lod spioner infiltrere bevægelsen og forsøgte på alle mådet at komme den til livs.

Socialistiske Blade Nr. 1/1871 Socialismen i dens forhold til historie
Socialistiske Blade Nr. 2/1871 Hvad vi forlanger

Tilbage til temasiden