A-kassernes tidlige historie

Risikoen for arbejdsløshed og tilværelsen som arbejdsløs er igen blevet nærværende for mange. En dagpengekommission kom i efteråret 2015 med forslag til, hvordan dagpengesystemet skulle "fremtidssikres", og efterfølgende er der kommet en dagpengereform med mindre justeringer inden for den samme økonomiske ramme.

Af: Jesper Jørgensen | 15.01.2016

Til lejligheden gik Arbejdermuseet & ABA og Min A-Kasse sammen om at fortælle historien om tiden omkring arbejdsløshedskassernes opståen og statsanerkendelse i 1907.

Resultatet er blevet en fortælling, der ser på, hvordan det historisk set har været at leve som arbejdsløs, og hvilket syn samfundet har haft på arbejdsløse de sidste lidt over 100 år. Med nedslag i arbejdsløses egne fortællinger tydeliggøres, hvorfor der dengang var så hårdt brug for a-kasser til at lindre den nød, som arbejdsløsheden vitterligt bragte. Det er samtidig en fortællingen om, hvordan a-kasserne blev skabt ud af politiske magtkampe, af stædigt kæmpende frivillige og af den ånd, som prægede arbejderbevægelsen i dens første årtier i Danmark. Det danske a-kasse-system er i den optik langt mere unikt end mange ofte går og tror.

Hovedpersonsagerne bag udgivelsen er forfatter og historiker Nils Bärenholdt, Arbejdermuseet & ABA; historisk konsulent, ph.d. Søren Kolstrup, der er medforfatter til Dansk Velfærdshistorie (SDU); og redaktør Simon Bauer, der er HR- og Kommmunikationschef i Min A-Kasse.

Tilbage til temasiden

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺