Dansk Metals arkiver

Materialet fra Metal i ABA er så omfattende, at det her er opdelt efter dels forbund og organisationer, der i årenes løb er indgået i Dansk Metal, dels materialets art: protokoller og beretninger, jubilæumsskrifter, fagblade og arkivmateriale.

Af: Freddie Nielsen

Materialets opdeling
1. Protokoller og beretninger dækker over to typer af udgivelser fra de enkelte forbund. Dels års- eller virksomhedsberetninger udgivet af hovedledelsen, dels protokoller og beretninger fra forbundenes kongresser, der oftest dækker flerårige perioder.

2. Jubilæumsskrifter er en stor samling af meget forskellige udgivelser, som såvel forbundene som de lokale afdelinger har udgivet i anledning af jubilæer. Nogle fagforeninger har udgivet mange jubilæumsskrifter, andre kun til de helt store runde dage. Andre har igen udgivet tykke bøger, andre små foldere og atter andre særnumre af deres fagblad. Men her har vi forsøgt at få alle jubilæumsudgivelser med.

3. Fagblade omfatter alt hvad ABA har været i stand til at opdrive af løbende udgivelser til medlemmerne fra det enkelte forbund eller fra lokalafdelinger. Det kan være alt fra ugeblade til halvårlige udgivelser. Nogle af fagbladene er udkommet gennem mange år mens andre måske er gået ind efter et enkelt eller få numre.

4. Arkivmateriale dækker forbundet, tilsluttede forbund, afdelinger og klubber som findes i ABA. Dansk Metals arkiv er selvsagt det mest omfangsrige. Det registrerede materiale består af 1347 arkivkasser og 613 løse bind, der favner alt fra kongresmateriale, referater og bilag fra møder i hovedledelsen over korrespondance, cirkulærer, faglige sager og overenskomstmateriale til internationale relationer, lærlinge- og uddannelsesområdet og medlemsoversigter. Samlingen gør det med andre ord muligt, at dokumentere forbundets historiske betydning.

formere-paa-titan-maskinfabrik smede-paa-koebenhavns-sporvejes-vaerksted

Dansk Metal
Oprettet i 1888 under navnet Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (DSMF), skiftet navn til Dansk Metalarbejderforbund (1972).

Specialarbejderforbundet (oprettet 1918, tilsluttet Dansk Metal i 1957)

Dansk Metaltrykkerforbund (oprettet 1911, tilsluttet Dansk Metal i 1967)

Gørtler- og Metalarbejdernes Forbund (oprettet 1903, tilsluttet Dansk Metal i 1968)

Kobbersmedenes Forbund (oprettet 1902, tilsluttet Dansk Metal i 1969)

Dansk Formerforbund (oprettet 1889, tilsluttet Dansk Metal i 1970)

Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbund (oprettet 1897, tilsluttet Dansk Metal 1972)

Dansk Skibstømrer-, Rigger- og Sejlmagerforbund
Dansk Skibstømrerforbund oprettet 1892, Sejlmagerforbund oprettet 1898, Riggernes og Sejlmagernes Forbund i Danmark oprettet 1919, sammensluttet med skibstømrerne til Dansk Skibstømrer-, Rigger- og Sejlmagerforbund i 1971, tilsluttet Dansk Metal 1976.

Dansk Maskinbesætningsforbund (oprettet 1897 som Søfyrbødernes Forbund, tilsluttet Dansk Metal 1981)

Dansk Jern- og Metalsliberforbund (oprettet 1903, tilsluttet Dansk Metal 1983)

Guld- og Sølvarbejdernes Forbund i Danmark (oprettet i 1891, tilsluttet Dansk Metal 1984)

Telekommunikationsforbundet i Danmark (oprettet i 1994, tilsluttet Dansk Metal 2003)

Tilbage til temasiden