HK’s arkiver

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmarks (HK) arkiv i ABA rummer 56 organisationsarkiver, fordelt på 652 arkivkasser og 150 løse bind samt 8 privatarkiver, fordelt på 20 arkivkasser.

Af: Jesper Jørgensen

Forbundets arkiv, HK Københavns arkiv og de københavnske afdelingers arkiver står for den største del af samlingen. Derudover findes der arkiver fra HK`s A-kasse, HK Ungdom, landsforeninger/-klubber og brancheklubber, bedriftsklubber, provinsens afdelinger og ungdomsgrupper samt tilknyttede personer.

axel-gundel-1900-hks-foerste-formand 5-formaend-i-hk

Arkivoversigt
Arkivalierne er kommet til ABA over flere omgange. HK København har afleveret i februar 1991, juni 1992 og senest maj 2003 i forbindelse med flytningen fra Gyldenløvesgade/Nyropsgade til Artillerivej 30. På samme baggrund afleverede forbundet i november 2002, da HK skiftede domicilet på H.C. Andersens Boulevard 50 ud til fordel for Weidekampsgade 8.

HK København
Den københavnske afdeling af HK daterer sig tilbage til handels- og kontormedhjælpernes første egentlige fagforening, Forbundet af danske Handelsmedhjælpere af 1897, der blev stiftet af en lille kreds af unge handelsfolk i København. I 1911 skiftede afdelingen navn til Handels- og Kontormedhjælperforeningen i København (HK København). Det styrende organ i HK København har været repræsentantskabet, hvor de københavnske afdelinger har været repræsenteret.

faellesbestyrelse-for-de-koebenhavnske-afdelinger-1906 klubafregningsafdelingen-i-koebenhavn-1957

I det 89 kasser store arkiv ligger referater fra repræsentantskabet og forretningsudvalget, retsager, lærlingesager, korrespondance, agitationsmateriale, emneordnede sager, medlemsoversigter og regnskaber. Arkivalierne dækkerperioden 1897-1998.

HK København Arkiv
I 1899 stiftedes de første københavnske brancheafdelinger for:

Med tiden kom der flere brancheafdelinger til:

Af flere omgange har HK og HK København reorganiseret strukturen i organisationerne, hvilket bl.a. har betydet, at de fleste københavnerafdelinger ikke længere består i deres oprindelige form. F.eks. er den gamle Centralafdeling, der blev stiftet i 1912, i dag videreført som:

Afdelingernes arkiver er varierende i størrelse. Mens Afdeling 8 – Kontorafdelingen som den største indeholder 188 arkivkasser, består det mindste arkiv, Elektricitets- og Belysningsmedhjælper-Afdelingen, kun af 1 bind. Indholdet er typisk materiale fra generalforsamlinger, referater fra bestyrelsesmøder, korrespondancesager, korrespondance med klubber og overenskomstmateriale.

Forbundet
På et delegeretmøde den 23.-24. september 1900 for lokale foreninger af handels- og kontormedhjælpere (deriblandt de tre københavnske brancheafdelinger) stiftedes Centralorganisationen af danske Handels- og Kontormedhjælperforeninger. Organisationen skiftede i 1922 navn til Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund og i 1953 fik det det nuværende navn, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark. Af centrale begivenheder i forbundets historie kan nævnes optagelsen i LO i 1932, den første overenskomst med DA i 1948, opdelingen i forbundssektorer i 1988 og fusionen med Grafisk Forbund i 2000.

forbundets-hovedbestyrelse-1925

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark Arkiv
I forhold til HK`s størrelse er forbundets arkiv et forholdsvis lille forbundsarkiv på 57 arkivkasser og 132 løse bind. Baggrunden er at forbundet inden afleveringen til ABA selv har foretaget en omfattende kassation i materialet. Arkivet indeholder, som andre fagforbundsarkiver, derfor ikke store samlinger af medlemssager. Ligesom f.eks. forbundets forskellige udvalgsarbejder heller ikke er repræsenteret i nævneværdig grad. Til gengæld indeholder arkivet fine samlinger af materiale fra kongresserne, referater fra hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets møder, forbundets udsendte cirkulærer, materiale fra det nordiske samarbejde, materiale omkring arbejdsmiljø, forbundets love og særlige emneordnede sager. Materialet strækker sig fra forbundets stiftelse og frem til 2002.

Læs mere:
Jonna Duch Christensen & Søren Federspiel: Fra flipproletar til lønarbejder. HKs historie 1900-2000. HK 2000.