Landsorganisationens arkiv

LO's arkiv er ABA's største arkiv og omfatter i alt 1200 hyldemeter. Tidsmæssigt omfatter arkivet perioden fra LO's stiftelse i 1898 til 2000.

Af: Hannah Lindén

Papirerne fra over 100 års faglig virksomhed er gennem tiderne ordnet og registreret på forskellig måde. LO har adskillige gange ændret journalsystem, uden det har været muligt at tilpasse arkivalierne til ét system. ABA valgte derfor i starten af 00’erne at foretage en samkøring af 100 års materiale således at det blev muligt at finde frem til relevante kilder uanset hvor de hører hjemme tidsmæssigt og uanset de benyttede arkiveringsprincipper.

lo-huset-rosenoerns-alle fu-lokalet-portraet-af-den-foerste-formand-jens-jensen

Oversigt
Grundet arkivets omfang har ABA valgt at opdele materialet i 5 hovedgrupper:

Landsorganisationen i Danmark I indeholder den ældre del af materialet fra perioden 1898 til omkring 1953. Indholdet af de gamle emnekartotekskort er blevet overført til SamBA.  hvilket betyder at de oprindelige emneord er bibeholdt,  f.eks. :

 • faglig situation, lockout,
 • majdemonstrationer,
 • arbejdsløshed,
 • grænsestridigheder,
 • nordisk samarbejde
 • organisationer.

I Landsorganisationen i Danmark II findes det nyere materiale. Her findes materiale fra:

 • kongresser,
 • forretningsudvalgsmøder,
 • ledelsesmøder,
 • kontormøder,
 • cirkulærer,
 • LO’s interne udvalg,
 • organisationer hvor LO er repræsenteret,
 • emnemæssigt ordnet materiale

Registranten omfatter endvideres:

 • Landsorganisationen i Danmark Journalførte sager 1954-1963,
 • Landsorganisationen i Danmark Journalførte sager 1944-1975 samt
 • Landsorganisationen i Danmark Journalførte sager 1976-1986.

I disse tre grupper er materialet opdelt efter organisationer/institutioner.

Søgemuligheder
Registreringen af LO’s arkiv  omfatter ca. 4000 poster, der hver for sig henviser til store mængder arkivmateriale. Som følge af dette store antal poster skal det anbefales, at man ved søgninger i LO’s arkiv anvender muligheden for at søge på emneord. Ved at bruge emneord som søgeindgang kan man lettere finde frem til det mest relevante materiale på tværs af hovedindførslerne i de fem hovedgrupper.
Der kan f.eks. søges på:

Tilknytningen af emneord til de enkelte poster er dog endnu ikke afsluttet. Derfor skal man også benytte sig af mulighederne for at søge på titler og af fritekstsøgning. Det gælder især de journalførte sager hvor det kun er de enkelte institutioner/organisationer der kan søges efter som emne.

Selv om projektet med nyregistreringen af LO’s arkiv i ABA er udløbet, tilføjes dagligt nye poster til den elektroniske registrant. Nyt materiale indgår dagligt i SamBA og den vil løbende blive forbedret med emneord der letter søgningen.

Tilbage til temasiden