SiD’s arkiver

Denne oversigt giver et overblik over de arkiver, der findes i ABA fra SiD, der i 2005 gik sammen med Kvindeligt Arbejderforbund til Fagligt Fælles Forbund (3F).

Af: Freddie Nielsen

Oversigten rummer indgange til ABA’s database og er opdelt efter dels forbund og organisationer, der i årenes løb er indgået i SiD, dels materialets art: protokoller og beretninger, jubilæumsskrifter, fagblade og arkivmateriale. Materialet dækker tiden indtil fusionen i 2005.

Materialets opdeling

  1. Protokoller og beretninger dækker over to typer af udgivelser fra de enkelte forbund. Dels års- eller virksomhedsberetninger udgivet af hovedledelsen, dels protokoller og beretninger fra forbundenes kongresser, der oftest dækker flerårige perioder.
  2. Jubilæumsskrifter er en stor samling af meget forskellige udgivelser, som såvel forbundene som de lokale afdelinger har udgivet i anledning af jubilæer. Nogle fagforeninger har udgivet mange jubilæumsskrifter, andre kun til de helt store runde dage. Andre har igen udgivet tykke bøger, andre små foldere og atter andre særnumre af deres fagblad. Men her har vi forsøgt at få alle jubilæumsudgivelser med.
  3. Fagblade omfatter alt hvad ABA har været i stand til at opdrive af løbende udgivelser til medlemmerne fra det enkelte forbund eller fra lokalafdelinger. Det kan være alt fra ugeblade til halvårlige udgivelser. Nogle af fagbladene er udkommet gennem mange år mens andre måske er gået ind efter et enkelt eller få numre.
  4. Fra Arkivsamlingen vises de forbund og et større antal af de afdelinger som findes i ABA. Den elektroniske registrering af det originale arkivmateriale er dog først i sin vorden i ABA. Der findes dog papirregistranter.

 

SiD – Specialarbejderforbundet i Danmark (tidl. Dansk Arbejdsmands Forbund)

Landarbejderforbundet i Danmark (tilsluttet SiD 1934)

Dansk Glasarbejderforbund (tilsluttet SiD 1971)

Dansk Gartnerforbund (tilsluttet SiD 1972)

Dansk Brolæggerforbund (tilsluttet SiD 1973)

Chaufførernes Forbund i Danmark (tilsluttet SiD 1978)

Dansk Papirindustriarbejder Forbund (tilsluttet SiD 1983)

Keramisk Forbund (tilsluttet SiD 1988)

Murerforbundes i Danmark (tilsluttet SiD 1994)

Sømændenes Forbund (tilsluttet SiD 1994)

Dansk Beklædnings- og Textilarbejder Forbund (tilsluttet SiD 1998)

Dansk Postforbund (tilsluttet SiD 2001)

Bryggeriarbejderforbundet (tilsluttet SiD 2001)

Tilbage til temasiden