Hele Danmarks Stauning

 

”Samfundet burde blive som en Familie, der virker sammen”
– Stauning 1931

 

Thorvald Stauning var et fyrtårn i dansk politik og er den statsminister, der har siddet længst tid på magten i det 20. århundrede. Han fik en popularitet, der strakte sig på tværs af  befolkningen.

Stauning i årstal:

Stauning med bowlerhat og cigar i 1930’erne

1873: Den 26. oktober bliver Stauning født på et loftsværelse i Holmens Kanal 30 i København

1890: 16-årige Stauning melder sig ind i Socialdemokratiet og bliver aktiv i arbejderbevægelsen

1892: Stauning, der er ny udlært cigarsorterer, strejker i solidaritet med cigarrullere på cigarfabrikken i Fredericia – og bliver kendt for denne begivenhed.

1896 -1908: Formand for Cigarsorterernes Fagforening

1906: Stauning opnår i tredje forsøg et folketingsmandat ved at blive valgt i en kreds i Fakse

1910: Stauning bliver partiformand for Socialdemokratiet

1910: Stauning står bag den internationale socialistiske kongres i København

1913: Socialdemokratiet bliver det største parti målt i stemmetal ved folketingsvalget

1913-1925: Stauning bliver medlem af Københavns Borgerrepræsentation

1916-1920: Stauning får første ministerpost som kontrolminister

1924-1926: Stauning danner som statsminister den første socialdemokratiske regering

1929 -1940: Stauning er statsminister for flertalsregeringen sammen med Det Radikale Venstre

1933: Kanslergadeforliget forhandles på plads i Staunings hjem

1935: Socialdemokratiet opnår under Staunings ledelse et rekordvalg ved folketingsvalget med 46% af stemmerne.

1936: Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre opnår også flertal i Landstinget, førstekammeret i den danske Rigsdag

1940: 9. april – Danmarks besættelse. Stauning danner samlingsregering med 1939-regeringen i samarbejde med Venstre og Det Konservative Folkeparti

1942: Stauning dør den 3. maj efter et par måneders sygdom