Stauning i arkivet

Arbejdermuseets og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv råder over en stor samling om Stauning, der både indeholder personlige breve, plakater, fotografier, noter og meget mere. Det er gratis at bruge databasen.

 

Th Staunings Arkiv
Th. Staunings arkiv indeholder bl.a. Staunings håndskrevne taler og artikler for perioden 1910-1942, herunder originalmanuskriptet til skuespillet “Livets Løgne” fra 1904. Materiale til belysning af politikken under det 1. Ministerium Stauning (1924-1926) og det 2. Ministerium Stauning-Munch (1929-1941) er repræsenteret.

Th. Stauning modtog i tusindvis af breve fra politikere, organisations- og erhvervsfolk. Der er søgemuligheder på personer. De mange generelle henvendelser til Stauning er ordnet efter årstal.

Af eksempler på politiske områder hvor Stauning spillede en aktiv politisk rolle kan fremhæves “Regeringskrisen i 1913”, hvor Stauning nedskrev sine samtaler med Kong Christian d. X. Grønlandssagen i henholdsvis 1923-1924 og 1931-1933 kan også fremhæves.

Materiale om Stauning i andre arkiver
Staunings store arbejde i partiregi – blandt andet hans internationale fredsinitiativer under 1. Verdenskrig og forhandlinger med organisationer og personer i tre årtier – kan belyses i Socialdemokratiets arkiver og en række andre arkiver.

Litteratur, fotografier og plakater
Litteratur af Stauning

Litteratur om Stauning

Stauning i ABA’s fotosamling

Stauning i ABA’s plakatsamling