De Studerendes Vietnam Aktion

af Hans Uwe Petersen

De Studerendes Vietnam Aktion (DSVA) udsprang af de såkaldte moratoriedage på de amerikanske universiteter i 1969. ‘Moratoriet til at slutte krigen i Vietnam’ var en landsomfattende demonstration i USA 15. oktober 1969. Moratoriet opfordrede til generalstrejke, hvis krigen ikke var blevet bragt til ophør i oktober. Moratoriedagene blev en betydelig succes, der fik en særdeles omfattende tilslutning ikke kun i USA men verden over. I Boston deltog omkring 100.000 mennesker i en demonstration og Bill Clinton, der på daværende tidspunkt læste i Oxford, var med til at organisere demonstrationer i England. 15. november fulgte den næste store demonstration, der samlede mere end 500.000 deltagere i Washington.

demonstration-7-maj-1969

DSVA, der talte folk som Lars Hutters, Morten Thing, Jens Guldager, Hatla Thelle, John Gilliam, Ke Møller Kristensen og Nina Møller Kristensen, satte sig som mål at mobilisere de studerende på universitetet mod Vietnamkrigen. Men samtidig var de nævnte personer også aktive i andre dele af Vietnambevægelsen og herunder i ‘Aktionskomiteen af 7. maj 1969’, der ligeledes gik på gaden i demonstration mod John Waynes film ‘De grønne baretter’, der udtrykte støtte til USA’s krig i Vietnam.

DSVA tog blandt andet initiativ til indsamling af undervisningsmateriale til Hanois universitet. Gruppen arrangerede også høringer og debatmøder på universiteterne i København og Århus. Parallelt med aktiviteterne i USA, boykottede 1.500 studerende undervisningen i Århus 15. oktober 1969 for i stedet for at deltage i større debatarrangment.

hvad-er-imperialisme  demonstration-7-5-1969

Plakaten, der er lavet af Nina Møller Kristensen, er et vidnesbyrd om, hvordan en generel samfundskritik søgtes inddraget i solidaritetsarbejdet. Denne plakats særkende er, at den er udformet som et stykke undervisningsmateriale. Teksten indeholder ikke kun en kritik af de vestlige lande, men fordømte samtidig Sovjetunionens overgreb mod Tjekkoslovakiet i 1968.  Plakaten blev publiceret i efteråret 1969. I diskussionerne omkring solidaritetsbevægelsens udvikling hørte DSVA til den fløj der – med De Danske Vietnamkomiteer i spidsen – gjorde sig til talsmand for en betingelsesløs støtte til frihedsbevægelsen i Vietnam og som anså et rent humanitært hjælpearbejde for utilstrækkeligt.