Kønskamp er klassekamp

Siden arbejderbevægelsens barndom har de kvindelige arbejdere kæmpet for deres plads i bevægelse og for lige vilkår på arbejdsmarkedet med deres mandlige kollegaer. Kønskampen har i mere end et århundrede været et vigtigt tema i bevægelsen.

I 1910 vedtog Den anden internationale socialistiske kvindekonference i København, at de socialistiske kvinder hvert år skal holde en international kvindedag, som demonstrationsdag for arbejderkvindernes krav om bedre vilkår. Bag vedtagelsen stod en række af den socialistiske feminismes pionerer

Blandt dem var Nina Bang, den første kvindelige minister i Danmark og fremtrædende medlem af Socialdemokratiets ledelse.

Det kommunistiske Internationales kvindesekretariat i fastsatte i 1921, datoen til 8. marts  i Moskva til minde om arbejderkvindernes demonstration i Petrograd i 1917. Demonstrationen var med til at udløse den russiske revolution. Siden 1922 har kvindernes internationale kampdag været holdt d. 8.marts verden over og en af arbejderbevægelsens vigtigste mærkedage.

Læs hele historien om Historien om 8. marts.

I 1975 i FN’s kvindeår anerkendte verdensorganisationen 8.marts som international kvindedag for hele verdens kvinder.

Kønskampen rummede ud over kravet om ligeløn også mange andre køns- og familiepolitiske delkampe. En af dem, kampen for retten til barselsorlov, kan du læse om her: Barselslovens historie i Danmark.

Kønskamp i ABA’s samlinger
ABA rummer en lang række publikationer og arkiver, der kan bruges til at belyse kvinde- og kønskampen i arbejderbevægelsens historie. Her finder henvisninger til noget af materialet og en række digitaliserede kilder.

I biblioteket

Kilder

 

Tilbage til temasiderne

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺