Marx & Manifest

Det kommunistiske manifest 1848

 

”Et Spøgelse gaar gennem Europa – Kommunismens Spøgelse…”

Således indledtes ”Det kommunistiske Manifest”, der må betragtes som et af de vigtigste skrifter i socialismens historie.

Manifestet var skrevet af to af pionererne inden for den socialistiske retning, nemlig de to tyske samfundsteoretikere Karl Marx og Friedrich Engels. Det var egentlig et programskrift for en kreds af tyske politiske flygtning, der havde samlet sig i England under navnet Kommunisternes Forbund, men dets betydning strakte sig langt videre. Det skyldtes ikke mindst, at det udkom i London i februar 1848 lige før Februarrevolutionen i Paris, der blev startskuddet til en række revolutioner i hele Europa (i Danmark førte urolighederne på fredelig vis til enevældens ophør).

03_F20120703014
Postkort med fotografier af Engels og Marx  Udsendt af Buchhandlung Vorwärts, Berlin 1880’erne

I det berømte manifest fastslår forfatterne, at ”Al hidtidig historie er klassekampens historie”. I skriftet gennemgår de modsætningerne imellem de forskellige klasser gennem tiden, de forkaster tidligere reformatorers og utopisters løsninger på de undertrykte klassers (omtalt som proletariatets) genvordigheder, og de kræver til sidst, at det eksisterende samfund skal omstyrtes gennem internationalt samarbejde mellem arbejderne. Heraf følger den berømte opfordring til slut:

”Proletarer i alle Lande, forener Eder”.

Det blev et grundlæggende dokument i opbygningen af den internationale arbejderbevægelse og er et af historiens mest udbredte skrifter.

Læs mere om det kommunistiske Manifest i Danmark og om Karl Marx på undersiderne.