Påskekrisen III: “Ned med Christian!”

< <Gå til forrige side i temaet

Haderslev under generalstrejken
Arbejderne bruger deres stærkeste våben: Varsling af generalstrejke – her er alle på gaden i Haderslev

I de næstfølgende dage foregik der forhandlinger mellem fagbevægelsen og Liebe samt mellem Stauning og Liebe alene. Samtidig genvandt Liebe styrke ved at samle de borgerlige partier om afholdelse af et folketingsvalg den 22. april, altså før en ny valglov kunne vedtages. Et folketingsvalg under den eksisterende valglov der synes at favorisere Venstre, ville være en katastrofe for Socialdemokratiet, hvorfor det var nødvendigt for Stauning at genvinde styrke og initiativ.

Optog fra Københavns Rådhus til Amalienborg

Påskelørdag marcherede de Socialdemokratiske og radikale borgerrepræsentanter fra Københavns Rådhus til Amalienborg med krav om Liebes afgang og indsættelse af et ministerium med parlamentariske flertal. I spidsen var foruden Stauning, borgmester Jens Jensen og den socialdemokratiske gruppeformand Peder Hedelbol. Iscenesat som i 1848 vandrede delegationen med håb om, at det kunne udvikle sig til et folkeoptog og demonstration. Imens Konservative og Venstre havde meddelt, at de ønskede Liebe siddende, samlede Socialdemokratiet og De Radikale, der tilsammen havde flertal, sig om krav til kongen om at respektere det parlamentariske flertal. Det lød: ” Vi opfordrer endnu i sidste øjeblik kongen til at yde medvirkning hertil for at afværge den forestående generalstrejke, som kan få skæbnesvangre følger for landets hovedstad”.

Tusinde havde samlet sig på Amalienborgs Slotsplads, da Stauning og de øvrige ankom med budskabet til kongen. ”Republik” og ”Ned med Christian” lød det fra demonstranterne. Èt skud blev løsnet, hvorfor vides ikke, men scenen var sat, da Kongen og Liebe modtog delegationen. Kongen var meget påvirket af den stærkt tilspidsede situation og lod Liebe føre ordet under mødet med delegationen. Kongen og Liebe ønskede frem for alt at undgå en generalstrejke og var villige til at forhandle om hvad som helst, såfremt den trussel blev taget af bordet. Kongen var mere end Liebe trykket og betænkelig, og Stauning kunne også efter mødet erklære over for den store skare på slotspladsen, at “Kongen lovede at overveje vore indtrængende Ord, men ved hans Side stod en Statsminister, hvis Udtalelser var af en saadan Karakter, at der ikke er meget Haab om en fredelig Løsning”.

Filmen fra vores arkiv viser alle de mange forsider fra Social-Demokraten igennem hele den intense påske.

Gå til næste side i temaet >>

Påskekrisen I>

Kongen fyrer statsministeren

Påskekrisen I

Læs mere
Påskekrisen II>

Forhandlingernes tid

Påskekrisen II

Læs mere
Påskekrisen IV>

Krisens afslutning

Påskekrisen IV

Læs mere
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺