Kommunistisk Arbejderparti (KAP)

Kommunistisk Arbejderparti blev oprindeligt dannet i 1968 som Kommunistisk Forbund (marxister-leninister) (KFML) af en gruppe tidligere medlemmer af Kommunistisk Arbejdskreds (KAK) og Venstresocialisterne (VS). Her på siden kan du finde fem programmer fra KFML/KAP fra perioden 1968-1984.

1968: Kommunistisk Forbund stiftet
Principgrundlag for Kommunistiske Forbund (marxister-leninister); Handlingsprogram for Kommunistisk Forbund (ml); Love for Kommunistisk Forbund (ml); elektronisk reprint af Kommunist, Udgivet af KFML, 1. årg., nr. 3, september 1968.

1970: Kommunistisk Forbund (M-L)’s program
Kommunistisk Forbund Marxister-Leninister. For et revolutionært kommunistisk parti. KFML’s bagrund og program 1970, København 1975.

1976: Program for Kommunistisk Arbejderparti

1979: Det vil KAP – For et socialistisk Danmark
Handlingsprogram for KAP, april 1979.

1984: Principgrundlag for Kommunistisk Arbejderparti
Politisk resolution fra KAP’s 5. kongres; Love for KAP, 1984.

Tilbage