Socialdemokratiet

Det største og ældste af arbejderpartierne, Socialdemokratiet, vedtog sit første rigtige partiprogram, "Gimle-programmet", i 1876. Siden er det blevet til fem principprogrammer og en lang række arbejdsprogrammer, der gennem tiden har udstukket partiets politiske og ideologiske retning. Her kan du downloade dem og følge partiets udvikling fra revolutionært socialistparti til moderne socialliberalt folkeparti.

1876: Gimle-programmet
Socialdemokratiets 1. principprogram.

1888: Socialdemokratiets program

1913: Socialdemokratiets program
Socialdemokratiets 2. principprogram.

1918: 18 punkts-programmet
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1918.

1923: Odense-programmet
Socialdemokratiets valg og arbejdsprogram, 1923.

1934: Danmark for Folket
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1934.

1945: Fremtidens Danmark
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1945.

1952: Frihed, arbejde og tryghed
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1952.

1953: Vejen til fremskridt
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1953

1961: Idé og hverdag
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1961.

1961: Vejen frem
Socialdemokratiets 3. principprogram, 1961.

1969: Det nye samfund
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1969.

1971: 4-årsprogram
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1971.

1973: Socialdemokraterne former fremtiden
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1973.

1974: Socialdemokraternes Helhedsplan
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1974.

1977: Et solidarisk samfund
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1977.

1977: Solidaritet, lighed og trivsel
Socialdemokratiets 4. principprogram, 1977.

1980: Vort arbejdsprogram
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1980.

1984: For nye fremgang
Socialdemokratiets arbejdsprogram for 1984-1988, 1984.

1987: Danmark for hele folket
Socialdemokratiets programlignende vedtagelse, 1987.

1988: På menneskets vilkår
Socialdemokratiets arbejdsprogram for 1988-1992, 1988.

1989: Gang i 90’erne
Socialdemokratiets programlignende vedtagelse, 1989.

1992: Det ny århundrede
Socialdemokratiets 5. principprogram, 1992.

1992: På menneskets vilkår
Socialdemokratiets arbejdsprogram for 1992-1996, 1992.

1996: Fælles fremtid – fælles mål
Socialdemokratiets arbejdsprogram, 1996.

2000: Fri og Fælles
Socialdemokratiets arbejdsprogram for 2000-2004, 2000.

2004: Hånden på hjertet
Socialdemokraternes 6. principprogram blev vedtaget på kongressen september 2004

Tilbage