Socialistisk Arbejderparti

SAP blev stiftet i 1980 som en videreførelse af Revolutionære Socialisters Forbund (RSF), og er tilsluttet den trotskistiske Fjerde Internationale (genforenet). Socialistisk Arbejderparti var i 1989 med til at danne Enhedslisten, og i 2014 skiftede partiet navn til Socialistisk Arbejderpolitik.

1980: Socialistisk program for 80’erne
Revolutionære Socialisters Forbunds (RSF) 7. kongres og Socialistisk Arbejderpartis 1. kongres, 23.-26. maj 1980.

1983: Borgerskabets offensiv, reformismens fallit og de revolutionæres opgaver
Socialistisk Arbejderpartis 4. kongres, 19.-21. august 1983.

1983: Oprustning, krigstrusler og kampen for fred og socialisme.
Socialistisk Arbejderpartis 4. kongres, 19.-21. august 1983.

1986: Vedtagelser fra Socialistisk Arbejderpartis 6. kongres
17.-19. maj 1986.

1987: Ingen revolution uden kvinder
Vedtaget på Socialistisk Arbejderpartis 7. kongres, 6.-8. juni 1987.

1987: Krisen er kapitalistisk – løsningen er socialistisk
Vedtaget på Socialistisk Arbejderpartis 7. kongres, 6.-8. juni 1987.

1989: Vedtagelser fra Socialistisk Arbejderpartis 8. ordinære kongres
23.-25. april 1989

1990: Vedtagelser fra Socialistisk Arbejderpartis 9. ordinære kongres
24.-25. september 1990.

1994: Vejen til socialisme, 2. udgave
1. udgave vedtaget på Socialistisk Arbejderpartis 8. kongres, 23.-25. april 1989.
Om 1. udgave hedder det i indledningen: “I forhold til den tidligere udgave har vi indarbejdet et par enkelte ændringer, som blev vedtaget sammen med det samlede forslag på SAPs 8. kongres i 1989. Desuden har vi valgt at fjerne de sidste to afsnit, om venstrefløjs-samarbejde og om omgruppering. De var skrevet i forhold til en venstrefløj, som den så ud i 1988, og lagde op til,hvordan man konkret kunne komme fremad i opbygningen af et revolutionært marxistisk parti. I dag har disse to afsnit kun historisk interesse.
Venstrefløjen og dens organisationer har på de forløbne seks år ændret sig så meget, at det ville være meningsløst at medtage disse afsnit.”