Socialistisk Folkeparti

Her på siden kan du downloade SF's partiprogrammer.

1959-1961: Hvad vi vil
Pjece udgivet af Socialistisk Folkeparti i 1961 med følgende indhold:

  • Aksel Larsen: Om Socialistisk Folkepartis grundlag og målsætning, 1959
  • Programudtalelse fra Socialistisk Folkeparti, vedtaget af SF’s 1. kongres, 6. juni 1959
  • SF’s valgprogram 1960

1963: Principprogram for Socialistisk Folkeparti
Vedtaget af SF’s 3. kongres, oktober 1963. Gengivet efter 15. oplag/1975

1963: Socialistisk Folkepartis politik her og nu
Arbejdsprogrammet vedtaget på partiets 3. kongres, oktober 1963. Udsendt af Socialistiske Folkeparti, maj 1964.

1980: Socialistisk Folkepartis princip- og handlingsprogram
Vedtaget på SF?s ekstraordinære landsmøde i København den 29.-30. november 1980. Med en indledning af Aage Frandsen.

1991: Mod nye tider
SFs princip- og handlingsprogram. Vedtaget på SF’s ekstraordinære landsmøde, 23.-24. november 1991.

1999: Fagbevægelsen som social reformbevægelse
Fagligt principprogram vedtaget af Socialistisk Folkepartis landsmøde, 22.-24. maj 1999 i Ålborg.

2001: Debathæfte
Princip- og handlingsprogram, februar 2001.

2002: Arbejdsplan for SF 2002-2004
Vedtaget af Socialistisk Folkepartis landsmøde, 26.-28. april 2002.

2002: Fremtiden ligger til venstre
Principudtalelse vedtaget på Socialistisk Folkepartis landsmøde, 26.-28. april 2002.

2003: Et nyt samfund i et nyt århundrede
Udkast til Socialistisk Folkepartis princip- og perspektivprogram.

2003: Princip- og perspektivprogram
Vedtaget af Socialistisk Folkepartis landsmøde, 18. maj 2003.

2012: Principprogram for SF
Vedtaget af SF’s landsmøde 15. april 2012

Tilbage