Venstresocialisterne

VS blev dannet i 1967 af udbrydere fra Socialistisk Folkeparti, efter en splittelse i SF's folketingsgruppe over partiets samarbejde med Socialdemokratiet. Partiet var repræsenteret i Folketinget frem til 1971 og igen 1975-87. I 1989 var VS med til at danne Enhedslisten og blev i 1998 omdannet til en forening, der nedlagde sig selv i 2013.

1967: VS’ stiftelseserklæring
Venstresocialisternes stiftelseserklæring 1967. Fra VS-bulletin nr. 1, 1968.

1968: Principerklæring
Vedtaget på 1.kongres 23.-24.marts 1968.

1969: Programskrift for Venstresocialisterne
Vedtaget på den 2. kongres 2.-4. maj 1969.

1970: Kongresvedtagelse om programarbejdet
Vedtaget på den 3. kongres 1970.

1971: Venstresocialisternes Program
Vedtaget på den 4. kongres 10.-12. december 1971

1972: Program
Vedtaget december 1972.

1973: Fagbevægelse og fagopposition
Programdokument vedtaget på den 6. kongres oktober 1973.

1980: Arbejdsplads- og fagforeningsresolution
Vedtaget på den 11. kongres, november 1980.

1980: Reformpolitik
Vedtaget på Venstresocialisternes 11.kongres november 1980.

1989: Program
Vedtaget på VS’s ekstraordinære kongres 21.4 1989.

1989: Vedtagelse og valgsamarbejde
Kongresudtale om valgsamarbejde. Vedtaget på VS’s ekstraordinære kongres 21.4 1989.

Tilbage