Socialdemokratiet i det 20. århundrede

Socialdemokratiet er det politiske parti, der har sat det største præg på det danske samfund i det 20. århundrede. Vores nuværende velfærdssamfund og fordelingspolitik er således produktet af partiets arbejde for at sikre alle borgere et økonomisk levegrundlag uanset klassebaggrund.

Det første store skridt i retning af et mere socialt lige og retfærdigt samfund blev taget ved de store kriseforlig og socialreformer, som den socialdemokratiske regering fik gennemførst i 1930’erne. Især forliget med Venstre i januar 1933, kendt som “Kanslergadeforliget” efter den gade, hvor statsminister Stauning boede, står som en af den moderne socialstats milepæle.

Læs historien om Kanslergadeforliget d. 30. januar 1933

Forliget blev året efter fulgt op af et nyt socialdemokratisk partiprogram. Det havde været undervejs siden 1931 og skulle afløse det forrige program fra 1913. Hovedtanken i programmet var en politik, der ikke blot skulle favne arbejderne, men den brede befolkning og altså også bønder, funktionærer og middelklassen. Programmet fik derfor titlen “Danmark for Folket” og knæsatte Socialdemokratiets transformation fra klasseparti til folkeparti.

Læs her historien om Danmark for folket-programmet (læs de øvrige programmer fra 1876 til i dag her).

Den socialdemokratiske bevægelse rummede mange dele. En af dem, der fik vind i sejlene i mellemkrigstiden var børneorganisationen De Unges Idræt (DUI), som du kan læse om her: Sider af DUI’s historie

En anden gruppe, der illustrerer den politiske bredde i partiet, er Socialdemokrater mod Atomvåben og Militarisme. Læs mere her.

Andre dele af partiet koncentrerede arbejdet omkring samfundsøkonomien. Et eksempel på et bredt engagement i dette arbejde er Steen Johansen. Hans arbejde var inden for ”Socialdemokratisk stående udvalg for samfundsøkonomi”, kampagnen for Økonomisk Demokrati samt i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Find hans arkiv her.

For at få et indblik i Socialdemokratiet og Socialdemokratisk Ungdomsforbunds udvikling i 1910’erne, tryk her.

Endelig har vi samlet et lille udvalg af kilder til Socialdemokratiet i mellemkrigstiden.

Tilbage til temaer

 

x

♦️ VI HAR ÅBENT – LÆS RETNINGSLINJER FOR BESØG ♦️