Danmark for Folket

I 1934 vedtog Socialdemokratiet det nye partiprogram, "Danmark for Folket", der skulle være partiets svar på 1930'ernes kriser og politiske uro. Programmet var den foreløbige kulmination på Socialdemokratiets skifte fra klasseparti til folkeparti.

Af: Henning Grelle og H.U. Petersen

Om Danmark for Folket
På Socialdemokratiets 21. kongres i København i juni 1931 besluttede man at nedsætte et udvalg der skulle gennemgå principprogrammet fra 1913. Et nyt program skulle foreligge inden næste kongres og godkendes af denne.

Nogle dage efter kongressen meddelte Stauning at der var valgt 16 prominente ministre og folketingsmedlemmer til programudvalget. De blev suppleret med folk fra parti, fagbevægelse og kooperationen. Sekretær for programudvalget blev Hans Hansen (senere Hedtoft).

Knap tre år efter forelagde Stauning programmet Danmark for Folket på et hovedbestyrelsesmøde den 23. maj, hvor det efter en kort debat blev vedtaget.

Danmark for Folket var forfattet af Stauning og blev således ikke behandlet af det programudvalg der var nedsat i 1931. Forklaringen herpå blev først givet i en redegørelse til partikongressen i juni 1935. Her opfordrede man kongressen til at slutte op om Danmark for Folket der fokuserede på de umiddelbare praktiske opgaver der skulle løses, frem for at udforme nyt principprogram på et tidspunkt hvor samfundsudviklingen og de politiske forhold var ustabile.

Erkendelsen af de således antydede ændringer i verdensudviklingen berettiger naturligvis til at underkaste teorier og programmer en prøvelse, thi hvad der før syntes fast og uforanderligt er for længst undergivet forvandlingens lov.

Om forvandlingen imidlertid er helt fuldbyrdet er endnu usikkert, og det er derfor også betimeligt, at man venter med udformningen af principper og programmer, indtil samfundet har antaget former, som viser mere fasthed.

Socialdemokratiet havde brug for en folkelig opbakning om en udbygning af folkestyret og en løsning af de økonomiske problemer ikke mindst i landbruget. Sydfra truede den voksende nazisme østpå var diktaturet. Bolværket var et intimt samarbejde i Danmark som nation et samarbejde mellem arbejdere og bønder og kapital og arbejdere.

Socialdemokratiet ville gennem Danmark for Folket stå i spidsen og bygge bro over modsætningerne til åbent samarbejde. Sammen med sang, film og bøger blev Danmark for Folket et af de mest kendte partiprogrammer i Danmark.

Kilder
I arkiv- og bibliotekssamlingen findes der samtidigt socialdemokratisk materiale, der belyser den politiske kontekst programmet indgik i. Vi har digitaliseret og transskriberet en del af det og lagt det her til fri afbenyttelse.

Danmark for Folket, Socialdemokratiets program fra 1934.

Th. Stauning: Danmark for Folket. Socialdemokratiets Nutids-Program (Socialisten 7/1934)

Arbejderne og Krisen, AOF 1934.
Materialesamling fra AOF indeholdende en række tekster om arbejdet med det nye program (den samlede udgivelse).

Ib Kolbjørn: Folket for Danmark. Arbejderne og Nationen, Arbejderungdommens Forlag, 1935

Danmark for Folket, AOF 1936.

Noder til “Danmark for Folket” med tekst af Oskar Hansen og musik af Oskar Gyldmark.

DKP: Program og Praksis. Foran Socialdemokratiets kongres, Kommunistisk Tidsskrift 1935.

Litteratur
Bertolt, Oluf: En bygning vi rejser : den politiske arbejderbevægelses historie i Danmark. Kbh. : Fremad, 1954-1955. Bind 2

Bryld, Claus: Det danske socialdemokrati og revisionismen : en analyse af socialdemokratisk samfundsforståelse, strategi og taktik før 2. verdenskrig med udgangspunkt i forholdet til marxismen og revisionismen. Kbh. 1979.

Planøkonomi og folkefront : omkring Socialdemokratiet og DKP i mellemkrigstiden / [af] Jørgen Bloch-Poulsen, Hans Erik Avlund Frandsen og Morten Thing. Kbh 1979.

Socialdemokratiet og krisen i 30’erne / [Af] Karin Hansen og Lars Torpe. Århus 1977.

Se titlerne i Biblioteks- og Arkivbasen

Tilbage