Kilder til Socialdemokratiet

Her har vi samlet et lille udvalg af digitaliseret materiale fra Socialdemokratiet fra mellemkrigstiden

Socialdemokratiets Valg- og Arbejdsprogram, 1923

Til Middelstanden og Embedsmandskredse, pamflet fra valget 1924

Iltelegram!, socialdemokratisk løbeseddel, valget 1924

Staunings radiotale, landstingsvalget 1936.

Danmark og Sverrig, Thorvald Staunings tale i Lund, 8. marts 1937

Egon Højland: Bag de Spanske Fronter, Rød Ungdom, Organ for Danmarks socialdemokratiske Ungdom, Januar 1939, 19. årgang, nr. 1

Tilbage