Oskar Hansen

F20130412109oskarhansen
Portræt af Oskar Hansen med den karakteristiske cigaret i mundvigen.

“Den ene spilled Banjo, den anden Mandolin…” sådan skrev digteren,  journalisten og socialisten Oskar Hansen i “En vise om tre smaa musikanter” i 1939. Hansen  slog sine folder på den yderste venstrefløj og skrev både kampsange og satire til det arbjdende folk. Oskar Hansen forblev revolutionær til det sidste. 

Oskar Hansen (23. juli 1895- 24. maj 1968) var manden bag to af de mest kendte danske arbejdersange – ”Når jeg ser et rødt flag smælde” (1923) og den navnkundige ”Danmark for Folket” (1934). Men hans bidrag til arbejderbevægelsens politiske og kulturelle udvikling var langt større end det. Oskar Hansen var typografsøn fra København. Han blev selv typograf og leverede tidligt digte til partibladene. Senere blev han journalist på Social-Demokraten.

F20120717114oskarhansenskovtur
Oskar Hansen, den unge mand uden hat til højre i billedet, er med Socialdemokratisk Ungdomsforbund (SUF) i Sundby på skovtur i Dyrehaven 1917 / foto af A. Th. Collin

Politisk tilhørte Oskar Hansen Socialdemokratiets venstrefløj. Han blev socialdemokrat allerede som ung og var i 1913 initiativtager til oprettelsen af den socialdemokratiske ungdomsforening (SUF) i Sundby i København. Han fulgte SUF under splittelsen med Socialdemokratiet i 1919 og støttede her kommunisterne. Det var i samme år, hans gendigtning af den russiske kampsang ”Rødgardisternes March” førte til den danske ”Brødre lad våbnene lyne”.

I 1922 vendte Oskar Hansen tilbage til den socialdemokratiske presse, men han fortsatte med at have sympati for den revolutionære kamp.

Hans store succes ”Danmark for Folket” blev i 1934 skrevet som støtte til Staunings partiprogram i kriseårene, og dens succes blev hjulpet på vej af en flot melodi komponeret af Oskar Gyldmark efter en konkurrence. Den gjorde nærmest Oskar Hansen til officiel ”partidigter”.

Oskar Hansen skrev imidlertid også mange andre arbejderdigte – om den sure hverdag, om følelsen ved at være arbejdsløs, om livet i København på godt og ondt. Blandt hans digtsamlinger kan nævnes ”Under røde Faner” (1929), ”Kamp” (1932) og ”Kammerater” (1935).

Oskar Hansen skrev flere digte om den tyske besættelse 1940. ”Store sorte fugle” skulle ”deklameres” efter særlig instruks.

Oskar Hansen leverede sange til et utal af arrangementer i arbejderbevægelsen – både til de politiske og de faglige.

IMG_3277
Oskar Hansen skrev teksterne til en række sange, som blev folkeeje – bl.a. ”En vise om tre små musikanter” med musik af Arnold Ringsted fra 1939.

Også satire og humor var hans felt. Han skrev skuespil og spilledeen vigtig rolle i de såkaldte ”røde revyer” fra 1931 og flere år frem.

Endnu i sine senere år viste han sig kritisk over for økonomers og organisationers indflydelse på arbejderbevægelsen, og han udtrykte frygt for pamperi og opportunisme og bekymring for, at bevægelsens mål og kamplyst måske ville glide i baggrunden.

Se flere fotos af Oskar Hansen

Vidste du, at vi på Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv har Oskar Hansens store privatarkiv med mange af de originale sangtekster, manuskripter og personlige papirer?

Læs mere om arbejderbevægelsens store kulturelle arv

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺