Socialdemokrater mod Atomvåben og Militarisme

Gunvor Andersen, medlem af Socialdemokrater mod Atomvåben og Militarisme (SAM) og redaktør for SAM-bladet, har indleveret sit arkiv, der indeholder materiale fra foreningens 10-årige levetid. Arkivet er nu registreret og klar til brug.

SAM-demoAf: Liv Øvlisen Brun Jensen, studiepraktikant | 21.12.2016

Socialdemokrater mod Atomvåben og Militarisme blev stiftet i 1981, og ifølge foreningen havde den som formål at fastholde arbejderbevægelsens antimilitaristiske grundlag og at standse oprustningen i Danmark og Europa for i stedet at starte en nedrustning. Det var et krav, at man som medlem også var medlem af Socialdemokratiet, og i 1986 havde SAM 36 lokalafdelinger, som lokalt og nationalt arbejdede for at fremme en antimilitaristisk dagsorden internt i Socialdemokratiet.Flere gange om året afholdt foreningen desuden landsmøder for alle medlemmer.

Foreningen pointerede, at den var lige stor modstander af militarisme og oprustning i den østlige og vestlige del af verden, men Bent Jensen anklager i sin koldkrigsrapport ’Ulve, får og vogtere’ SAM for at være en kommunistisk kontrolleret frontorganisation, der arbejdede for at fremme sovjetvenlige og anti-USA/NATO synspunkter. Anklagen bygger bl.a. på rapporter fra PET, der overvågede gruppen i hele dens levetid og skriver, at SAM havde et ”tæt og muligt politisk koordineret forhold” til det DKP-styrede Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed. Desuden havde fremtrædende medlemmer af SAM især i sidste halvdel af 1980’erne en række kontakter til DDR, og et enkelt medlem blev afhørt af PET efter flere møder med en KGB-officer. Ifølge PET-kommissionensberetning nærede PET’s medarbejdere dog tilsyneladende ikke generel mistillid til SAM eller dets medlemmer.

Som følge af dalende opbakning efter afslutningen på den kolde krig opløstes SAM i 1991.SAM-postkort

Gunvor Andersens arkiv indeholder SAM’s resolutioner og bladets regnskaber fra størstedelen af foreningens levetid samt referater fra bl.a. de landsdækkende fællesmøder i de første år. Derudover findes en del breve, bl.a. vedrørende SAM-bladet og korrespondance mellem SAM-medlemmer og politikere. Endelig indeholder arkivet en stor mængde avisudklip fra årene 1981-1991.

Forhåbentlig kan arkivet være med til at belyse flere sider af SAM’s historie end dem, der hidtil er behandlet på baggrund af PET’s rapporter.

Arkivet består af fire kasser og en nærmere indholdsbeskrivelse kan ses her.

SAM-bladet blev udgivet hvert kvartal og indeholdt bl.a. reportager og artikler skrevet af medlemmerne. Alle udgaver af bladet findes i biblioteket og kan lånes til brug på læsesalen via dette link.