Hans Hedtoft

Hans Hedtoft var en af de mest fremtrædende socialdemokrater fra starten af 1930'erne og frem til sin død i 1955. Som statsminister i efterkrigsårene var han primus motor på bl.a. Danmarks medlemsskab af NATO.

Hans Christian Hansen (senere navneskrifte til Hedtoft) blev født den 21. april 1903 i Århus og døde den 29. januar 1955 under Nordisk Råds møde i Stockholm.

Han var formand for DSU 1927-29, og partisekretær i Socialdemokratiet 1935, samme år som han valgtes til Folketinget. I 1939 blev han formand for Socialdemokratiet og fungerede som arbejds- og socialminister i samlingsregeringen 1945. han var statsminister i to perioder fra 1947-50 og igen fra 1953-55.

Hans Hedtoft var statsminister i den periode efter 2. Verdenskrig, hvor Danmark skulle foretage valg af forsvarsalliance. Hedtofts stærke engagement i en Nordisk forsvarsunion er veldokumenteret i de efterladte papirer. Det samme er Danmarks medlemskab af Atlanterhavspagten (Nato) i 1949, som blev resultatet efter at en nordisk forsvarsunion måtte skrinlægges. I årene forud havde et andet nationalt spørgsmål, hvis løsning krævede international godkendelse, nemlig Sydslesvig optaget Hedtoft og Socialdemokratiet.

Under besættelsen blev Hedtoft sammen med H.C. Hansen frataget alle politiske poster, som følge af antinazistisk virksomhed. Papirerne i denne sag samt Hedtofts politiske kontakter til dele af modstandskampen og til Sverige forefindes i arkivet.

Som tilfældet er med forgængeren Th. Stauning indeholder arkivet taler og artikler samt breve fra en lang række personer. Dertil materiale om regeringsforhandlingerne i henholdsvis 1950 og 1953.

Hedtofts politiske virke kan også dokumenteres i Socialdemokratiets Arkiv.

I ABA
Hans Hedtoft Arkiv

Materiale om Hedtoft i andre arkiver i ABA

Taler og artikler
Hans Hedtoft om hans oplevelse af begivenhederne 9. april 1940, Socialdemokraten, 9. april 1946.

Hans Hedtofts tale om Nato til Socialdemokratiets Hovedbestyrelse 27. februar 1949.

Litteratur, fotografier og plakater
Litteratur af og om Hedtoft

Hans Hedtoft i ABA’s fotosamling

Hans Hedtoft i ABA’s plakatsamling

 

Tilbage