Thorvald Stauning

Thorvald Stauning var Socialdemokratiets første statsminister og formand for Socialdemokratiet i perioden 1910-39. Han var statsminister i to perioder (1924-26 og 1929-1942) og nåede således at være regeringsleder i knap 16 år, det længste for nogen dansk statsminister i det 20. århundrede.

Thorvald August Marinus Stauning blev født den 26. oktober 1873 i København og døde samme sted den 3. maj 1942.

Stauning blev udlært cigarsorterer i 1892 og blev aktiv i fagforeningsarbejde og i Socialdemokratisk Forbund, for hvilket han blev hovedkasserer i 1899 og forretningsfører (formand) i 1910. I 1906 blev han indvalgt i folketinget og 1916-20 var han minister uden portefølje (kontrolminister) i regeringen Zahle.

I 1924-26 blev han stats- og socialminister i den første socialdemokratiske regering, og i 1929 dannede han atter regering og forblev statsminister i en socialdemokratisk-radikal regering frem til 1940, hvor han efter den tyske besættelse af Danmark dannede en samarbejdsregering sammen med de radikale, det Konservative Folkeparti og Venstre. Han forblev statsminister til sin død i maj 1942.

I Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv
Th Stauning Arkiv
Th. Staunings arkiv indeholder bl.a. Staunings håndskrevne taler og artikler for perioden 1910-1942, herunder originalmanuskriptet til skuespillet “Livets Løgne” fra 1904. Materiale til belysning af politikken under det 1. Ministerium Stauning (1924-1926) og det 2. Ministerium Stauning-Munch (1929-1941) er repræsenteret.

Th. Stauning modtog i tusindvis af breve fra politikere, organisations- og erhvervsfolk. Der er søgemuligheder på personer. De mange generelle henvendelser til Stauning er ordnet efter årstal.

Af eksempler på politiske områder hvor Stauning spillede en aktiv politisk rolle kan fremhæves “Regeringskrisen i 1913”, hvor Stauning nedskrev sine samtaler med Kong Christian d. X. Grønlandssagen i henholdsvis 1923-1924 og 1931-1933 kan også fremhæves.

Materiale om Stauning i andre arkiver
Staunings store arbejde i partiregi – blandt andet hans internationale fredsinitiativer under 1. Verdenskrig og forhandlinger med organisationer og personer i tre årtier – kan belyses i Socialdemokratiets arkiver og en række andre arkiver.

Litteratur, fotografier og plakater
Litteratur af Stauning

Litteratur om Stauning

Stauning i ABA’s fotosamling

Stauning i ABA’s plakatsamling

 

Tilbage