Viggo Kampmann

Viggo Kampman nåede kun at være statsminister i godt to år, men i sin statsministerperiode skabte han en række politiske resultater på bl.a. forsvarsområdet og i skattespørgsmål. Han kunne i 1960 gå til valg under sloganet "Gør gode tide bedre."

Olfert Viggo Fischer Kampmann blev født den 21. juli 1910 på Frederiksberg og døde 3. juni 1976 i St. Torøje ved Faxe.

Viggo Kampmann blev uddannet Cand. polit. i 1934 og blev samme år ansat som sekretær i det statistiske departement. Han blev fungerende ekspeditionssekretær i generalsekretariatet for regeringens beskæftigelsesudvalg 1944. Under besættelsen var aktiv i modstandsgruppen Frit Danmarks tjenestemandsgruppe, der især var beskæftiget med spredning af det illegale blad, “Frit Danmark” i statsadministrationen.

Efter besættelsen blev Kampmann i 1946 økonomisk-statistisk konsulent i Skattedepartementet og chef for det økonomiske sekretariat det følgende år.

Kampmann var medlem af Folketinget 1953-63. Han var finansminister i det første ministerium Hedtoft sept.-okt. 1950, i det andet ministerium Hedtoft 1953-55 og i ministeriet H.C. Hansen 1955-60. Efter sidstnævntes død overtog Kampmann statsministerposten i februar 1960 og besad denne frem til 1962, hvor han måtte trække sig pga. sygdom.

Han var derefter formand for Statsanstalten for Livsforsikring fra 1962 og frem til sin død i 1976.

Viggo Kampmann fik i årene efter krigen stor indflydelse på den økonomiske politik med udviklingen af de såkaldte nationalindkomstberegninger.

Han var finansminister under 1950’ernes økonomiske krise, hvor han måtte indføre en række initiativer for at vende det voksende betalingsbalanceunderskud.
Kampmann fik også en central rolle i de færøske uroligheder i forbindelse med Klaksvig-sagen, hvor han bidrog til at genoprette roen.

I statsministerperioden skabte han politiske resultater bl.a. på forsvarsområdet og i skattespørgsmål, og han kunne i 1960 gå til valg under sloganet: “Gør gode tide bedre”.

Kampmann måtte overlade statsministerposten til Jens Otto Krag efter flere alvorlige hjerteanfald i 1962. Herefter fortsatte han sit politiske virke bl.a. som redaktør af tidsskriftet Verdens Gang i 1962-1966.

I ABA
Viggo Kampmanns arkiv

Materiale om Viggo Kampmann i andre arkiver i ABA

Også i Viggo Kampmann tilfælde findes der væsentligt materiale i Rigsarkivet, bl.a. store dele af hans personlige arkiv.

Litteratur, fotografier og plakater
Litteratur om Viggo Kampmann

Litteratur af Viggo Kampmann

Kampmann i ABA’s fotosamling

Kampmann i ABA’s plakatsamling

 

Tilbage