Vilhelm Buhl

Vilhelm Buhl nåede kun at være statsminister i sammenlagt 18 måneder, men er pga. sin rolle under og efter den tyske besættelse af Danmark 1940-45 gået over i historien som en af de mest kontroversielle socialdemokratiske statsministre.

Wilhelm Buhl blev født den 6. oktober 1881 i Fredericia og døde den 18. december 1954 i København.

Han blev uddannet Cand. Jur. i 1908 og ansat som assistent i Københavns skattedirektorat samme år, hvor Buhl hurtigt avancerede og blev skattedirektør i 1924. Han var medlem af landstinget 1932-1939 for Socialdemokratiet, og dernæst af folketinget 1939-1953.

I perioden juli 1937 til juli 1942 var han finansminister, hvorefter at han afløste Stauning som statsminister i samarbejdsregeringen efter dennes død. Han nåede kun at være statsminister fra maj til november 1942. Efterbefrielsen fungerede han som statsminister i befrielsesregeringen maj-november 1945. Han var desuden minister uden portefølje i ministeriet Hedtoft 1947-50 og formand for regeringens økonomiudvalg i disse år.

Vilhelm Buhl var meget anerkendt for sin indsats i udviklingen af skattelovgivningen i 1920’erne og 1930’erne. Han huskes dog bedst for sin tid som statsminister under besættelsen og især den såkaldte ’antisabotage-tale’, som han holdt i radioen den 2. september 1942. Et afsnit i talen, hvor Buhl opfordrer befolkningen til at angive sabotører til de danske myndigheder, vakte stor opmærksomhed. Talen gav Vilhelm Buhl et negativt ry i eftertiden. Han spillede en afgørende rolle under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945, og stod i spidsen for forhandlingerne med Frihedsrådet om genopbygningen efter befrielsen.

I ABA
Vilhelm Buhl har som den eneste socialdemokratiske statsminister ikke arkivmateriale i ABA. Hans privatarkiv ligger derimod på Rigsarkivet, nr. 05243.
Arkivet indeholder bl.a. manuskripter, korrespondance, personlige papirer, politisk materiale mv.

Materiale om Buhl i andre arkiver i ABA

Litteratur, fotografier og plakater
Litteratur om Vilhelm Buhl

Buhl i ABA’s fotosamling

Buhl i ABA’s plakatsamling

 

Tilbage