Lydoptagelser fra SF’s hovedbestyrelsesmøder

I beslutningsreferatet fra SF's forretningsudvalgsmøde d. 24. februar 1969 hedder det yderst kortfattet, at: ”Da den nuværende referent-ordning ikke fungerer tilfredsstillende, forsøges næste HB-møde båndrefereret”. Hvilke diskussioner, om nogen, der lå forud for denne beslutning, ved vi ikke, men på hovedbestyrelsesmødet d. 30. august samme år blev eksperimentet sat i søen.

Af Asbjørn Carbuhn Aae | 16.12.2014

Optagelserne fra augustmødet er ikke komplette, og der findes ingen optagelser fra det møde, der blev afholdt senere på året i november, men fra og med 1970 blev båndoptagelserne af hovedbestyrelsens forretninger og debatter til fast procedure ved afvikling af møderne.

Fra og med 1975 har SF løbende afleveret disse optagelser hos Arbejderbevægelsens Arkiv og Bibliotek. I 2012 blev det besluttet at digitalisere samlingen, og den foreløbige kulminationen på dette projekt foreligger nu, hvor optagelserne fra årene 1969 til 1982 gøres tilgængelige som digitale lydfiler.

Det SF, der skildres gennem hovedbestyrelsesmøderne, er et ungt parti, der i årene umiddelbart efter den første formand, Aksel Larsens afgang i 1968 fortsat kæmper for at finde sine ben og faste ståsted på den danske venstrefløj – klemt inde mellem DKP og VS på venstre side og Socialdemokratiet på højre.

Partiet måtte samtidig kæmpe på de indre linjer for at afklare sit forhold til den tidligere formands politiske arv, den såkaldte ”larsenisme”, ifølge hvilken SF’s rolle på de gældende betingelser måtte bestå i at stræbe efter et ”arbejderflertal” i Folketinget og dermed trække Socialdemokratiet til venstre. SF hverken kunne eller skulle udfordre Socialdemokratiet som den danske arbejderbevægelses dominerende kraft.

Larsens afløser på formandsposten, Sigurd Ømann, stod for en videreførelse af den larsenistiske linje, men forsøgene på igennem det parlamentariske arbejde at trække det store arbejderparti til venstre havde yderst magre politiske resultater, og Ømann trak sig som formand i 1974 som konsekvens af “Jordskredsvalget” i december 1973, der resulterede i en katastrofe for SF, samt uenigheder om den politiske linje.

Debatterne i denne periode var domineret af spørgsmålet om EF-modstand, der kunne samle partiet, og spørgsmålene om atomkraft og mulige revolutionære omvæltninger, der omvendt fremkaldte splittelse. SF’s nye formand, Gert Petersen, havde som en af sine hovedopgaver at navigere mellem Larsens gamle kampfæller, der længe dominerede folketingsgruppen, og den nye generation af mere radikale rød-grønne Sfere. Dette opgør resulterede i en langsom udfasning af veteranerne, der foreløbigt kulminerede på det 22-timer lange hovedbestyrelsesmøde d. 7. november 1976.

Den sidste del af perioden, der dækkes af optagelserne, fortæller historien om tilblivelsen af det nye partiprogram, der blev vedtaget i 1980, og valgtriumfen i december 1981, hvor SF gik frem fra 11 til 21 mandater i Folketinget.

Alt i alt udgør disse optagelser et vitalt stykke danmarkshistorie, der skildrer venstrefløjen og dansk politik i en brydningstid. Samlingen er ikke helt komplet, men med over 700 timers optagelser tilsammen indeholder den stadig en rigdom af historier.

Lydfilerne er tilknyttet den elektroniske registrant over SF’s arkiv i ABA’s bibliotek- og arkivsystem, se eksempelvis Hovedbestyrelsesmøder 1970.

Der kan søges om adgang til optagelserne via arkivposterne, og de kan, når en tilladelse foreligger, aflyttes på ABA’s læsesal.

Tilbage

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺