SF’s Faglige Landsudvalg

En udvidelse af Socialistisk Folkepartis arkiv har i dette efterår været blandt arkivets prioriteter. Øverst på listen har været det Faglige Landsudvalg (FLU), som hidtil kun har optaget en beskeden del af det samlede partiarkiv.

Af Rasmus Ravnholdt Johnsen, studiepraktikant | 16.12.2015

FLU blev fra partiets grundlæggelse og op gennem 1960’erne udpeget af forretningsudvalget og godkendt af hovedbestyrelsen. Udvalgets opgaver var at organisere og udbrede partiets faglige arbejde, skabe kontakter på landets arbejdspladser og organisere disse i klubber. Udbredelsen af partiets politik skulle blandt andet ske ved omdelingen af agitationsmateriale på arbejdspladserne. Hvert år blev der afholdt en faglig landskonference, hvor udvalget og deltagerne diskuterede aktuelle emner som eksempelvis overenskomstforhandlinger. En af de store udfordringer i 60’erne var at få udbredt udvalgets arbejde til provinsen.

De første 10-15 år blev brugt dels på en udadvendt proces, hvor partiet og udvalget skulle etablere sig i et omskifteligt politisk og fagligt miljø, og dels på en indadvendt proces. Hvad skulle FLU blive til, og hvilken rolle skulle det spille – i fagbevægelsen og i partiet?

I 1972 blev de faglige landskonferencer erstattet af faglige delegeretmøder, senere landsmøder. Nu skulle udvalget ikke længere udpeges af partiledelsen, men vælges af konferencens delegerede, som var fagligt aktive partimedlemmer, valgt i partiforeningerne. Det faglige delegeretmøde samme år vedtog SF’s første faglige program. Bortset fra ønsket om at genskabe fagbevægelsen som en kamporganisation, var kritikken af den bestående fagbevægelse rimelig afdæmpet. Det adskilte sig på den måde markant fra eksempelvis VS’ “fagforstening”, og programmet indeholdt ikke nogen analyse og kritik af den socialdemokratiske dominans i fagbevægelsen, som det var tilfældet med DKP’s faglige politik.

Materialet falder i to dele – den ene indeholder materialer fra landskonferencerne, senere landsmøderne, samt andre mindre faglige konferencer, og den anden del indeholder udvalgets og sekretariatets løbende arbejde. Arkivet dækker foreløbigt perioden frem til slutningen af 1980’erne.

Øvrigt nyregistreret materiale
Foruden det FLU’s materialer har vi her i efteråret også registreret arkiver fra lokale SF-partiforeninger – nemlig Aarhus, Østerbro, Sundby 2, Svendborg og Rudkøbing. Arkiverne dækker perioden fra omkring midten af 1960’erne og frem til slutningen af 1980’erne. De giver indblik i partiets lokale arbejde, spændende fra små partiforeninger med lokale særpræg til større og toneangivende partiforeninger i København og Aarhus. Arkiverne tegner bl.a. et billede af nogle af de interne spændinger, som gjorde sig gældende i denne omskiftelige periode. Det gælder i særlig grad aarhusianske partiforening, som ofte stod for en anden linje end “københavnerledelsen”.

Arbejdet med digitaliseringen af lydoptagelserne af SF’s hovedbestyrelsesmøder, som blev påbegyndt forrige år er ligeledes fortsat. Læs mere om arbejdet med digitalisering af optagelserne.

 

Tilbage