SF’ere i arkivsamlingen

Af Liv Øvlisen Brun Jensen, studiepraktikant | 26.1.2017

aksel-larsen

Aksel Larsen (1897-1972)
Efter en kort periode i Socialdemokratiet meldte Aksel Larsen sig i 1920 ind i DKP og blev formand for partiet i 1932. Under besættelsen tog han del i det illegale arbejde, men blev i 1942 anholdt og senere sendt til kz-lejren Sachsenhausen. I 1945 blev han reddet af de hvide busser.
Efter Sovjetunionens invasion af Ungarn i 1956 forsøgte Aksel Larsen at frigøre DKP fra Moskva, hvilket bragte ham på kant med store dele af partiet, og i 1958 blev han ekskluderet. Året efter var han hovedmanden bag stiftelsen af SF, som han var formand for indtil 1968.

Arkivet består af ni kasser og stammer hovedsageligt fra Aksel Larsens år i DKP, men indeholder også bl.a. korrespondancer og taler fra hans tid i SF.

 

gert-petersen-1986
Foto: ABM/Ole Wildt

Gert Petersen (1927-2009)
Gert Verner Petersen blev medlem af DKP umiddelbart efter krigen, men fulgte med Aksel Larsen, da denne i 1958 forlod partiet og senere dannede SF, og Petersen blev en central figur i formuleringen af SF’s idégrundlag og en af partiets ledende teoretikere. Gert Petersen var formand for SF 1974-1991, en periode der omfattede både et stort internt opgør i slutningen af 1970’erne og partiets storhedstid i 1980’erne. Han var en populær skikkelse både inden og uden for partiet, og en vedvarende fortaler for arbejderflertalsstrategien, der dog aldrig for alvor bar frugt. I 1998 forlod Gert Petersen Folketinget og var efterfølgende en aktiv debattør.

Arkivet består af 17 kasser med notater fra stiftelsen af SF, materiale fra samarbejdet med Socialdemokratiet omkring arbejderflertalsstrategien, referater fra møder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget m.m.

 

ebba-strange-maj-1987
Foto: ABM/Ole Wildt

Ebba Strange (1929-2012)
Ebba Maria Strange, født Henriksen, var medlem af DKP fra 1950, men forlod partiet til fordel for SF, da dette blev dannet. Hun var i 1970’erne en del af den kvindegruppe i SF, der fik gennemført et radikalt ligestillingsprogram og indført kønskvotering til tillidsposter, og i 1977 blev hun partiets første kvindelige gruppeformand, en post hun bestred indtil 1991. Ebba Strange forlod Folketinget i 1994 og var efterfølgende bl.a. højskoleunderviser og foredragsholder.

Arkivet består af 23 kasser med materiale fra Ebba Stranges tid som gruppeformand, bl.a. referater fra gruppebestyrelsesmøder, forhandlinger med andre partier samt taler og artikler.

 

kai-moltke-1967
Foto: ABM/Ebbe Wraae

Kai Moltke (1902-1979)
Kai Vilhelm Moltke blev i 1920’erne medlem af DKP og var medlem af partiets hovedbestyrelse 1927-33. I 1941 blev han under aktionen mod de danske kommunister anholdt og senere overført til tyske fængsler og koncentrationslejre. I 1958 kom han i modsætning med ledelsen i DKP og blev ekskluderet, hvorefter han blev en af hovedkræfterne bag stiftelsen af SF og den første redaktør af SF-bladet. I 1967 kom han igen på kant med sit eget parti og var en del af den gruppe, der brød ud af SF for at danne Venstresocialisterne. Han forlod dog dette parti i 1968 og var herefter løsgænger i Folketinget indtil 1971.

Arkivet består af én kasse, primært med materiale fra Moltkes tid som aktiv i den gruppe, der i begyndelsen af 1920’erne offentliggjorde papirer om Landmandsbankens krak. Der er dog også enkelte dokumenter fra årene i SF.

 

holger-foss-1965
Foto: ABM/Jens Glargaard

Holger Foss (1926-1986)
Holger Foss var oprindeligt medlem af DKP, men fulgte Aksel Larsen ud af partiet og var med til at starte SF i 1959. Foss var bryggeriarbejder og havde i tre årtier en fremtrædende rolle på fagbevægelsens venstrefløj som formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening for København og Omegn 1958-1986. I SF’s fløjkrig i slutningen af 1970’erne var han en tungtvejende stemme på Gert Petersens side, men ellers var hans prioritet klart fagbevægelsen, og han tog afstand fra SF’s politik, hvis den var i modstrid med fagforeningens politik.

Arkivet består af tre kasser med manuskripter og korrespondance fra Holger Foss’ tid som fagforeningsformand.

 

Jørgen Diemerjoergen-diemer-midt-80erne (1916-2002)
Jørgen Johannes Diemer var under besættelsen en del af modstandsbevægelsen som medlem af Dansk Samling. I 1944 blev han pågrebet af Gestapo og endte i arbejdslejren Porta Westfalica-Barkhausen, hvorfra han blev reddet af de hvide busser. I slutningen af 1960’erne blev han politisk aktiv i SF og repræsenterede i en årrække partiet i Lejre Kommunalbestyrelse. Han var desuden formand for SF i Roskilde Amt.

Arkivet består af fire kasser med korrespondance og andet fra besættelsen samt materiale fra Diemers tid i Lejres kommunalbestyrelse.

 

Tilbage til temaside