Arkivet kort fortalt

F20141106015

Selvom arkivets oprettelse var lang tid undervejs, og midlerne var små, var den politiske og faglige opbakning stor i arkivets første leveår. Ledelsen af arkivet havde i begyndelsen store skikkelser som som Th. Stauning, P. Knudsen og Gustav Bang.

Arkiv og bibliotek

Arkivet som efterhånden også indeholdt en biblioteksdel, indledte officielt sin udlånsvirksomhed i september 1912, idet samlingerne først på dette tidspunkt havde et omfang og en karakter, der muliggjorde studier i arbejderbevægelsen historie. Arbejderbevægelsen Bibliotek og Arkiv, ABA, som det sidenhen fik navnet, voksede fra 1940’erne og i de efterfølgende årtier markant, og ressourcer til aktiviteter, magasinfaciliteter og arkivar- og bibliotekaransættelser steg i perioden tilsvarende stødt.

F20160404085
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv har 40 års jubilæum i 1949

Flytning af arkivet

Af flere årsager, men særligt på grund af arkivets voksende samlinger og krav om bedre og større magasinforhold, er den store arkiv og bibliotekssamling blevet rykket rundt mange gange siden oprettelsen i 1909. Senest blev samlingen flyttet i 2012 fra Nørrebrogade 66D til faciliteter i Taastrup, men arkivets og bibliotekets personale og brugere har gennem tiden også være forbi Kompagnistræde nr. 14, Frederiksborggade 41, Arbejdernes Foreningsbygning i Rosenørns Allé nr. 12-14, på Hjalmer Brantings Plads og i Folkets Hus, som i dag huser spillestedet VEGA.

Se billeder fra de forskellige bygninger, der har huset ABA gennem tiden:

Historien om Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv>

ABA 110 år

Historien om Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Hvordan blev Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv til? Bliv klogere på den store samling her.

Læs mere
De mange arkiver >

ABA 110 år

De mange arkiver

Læs om de mange forskellige arkiver, der tilsammen danner Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.

Læs mere
Indsamling af digital arbejderhistorie >

ABA 110 år

Indsamling af digital arbejderhistorie

Læs mere om indsamling af digital arbejderhistorie og find ud af hvordan du selv kan bruge arkivet.

Læs mere
x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺