Vilkår for benyttelse af fotos

Jeg vil gerne se billeder fra Arbejdermuseet & ABA’s samling. Hvad gør jeg?

Dele af Arbejdermuseet & ABA’s store fotosamling er digitaliseret og tilgængelig ved søgning i vores Arkiv og biblioteksbase. Vi arbejder løbende på at digitalisere flere fotos.

For at kunne vise fotografierne har vi indgået en aftale med VISDA (tidligere Copydan Billeder), der varetager fotografernes rettigheder. Aftalen forpligter os til at vandmærke billederne. Det skyldes, at ophavsretten til et fotografi tilhører fotografen og ikke den kulturinstitution, der ejer det fysiske fotografi.

Hvordan kan jeg bestille fotos til formidlingsbrug?

Ønsker du at rekvirere fotos til formidlingsbrug kan du henvende dig via mail til vores mail på aba@arbejdermuseet.dk

Billedfiler i høj opløsning sendes gerne, dog mod betaling. Den faste takst er 500kr for ét billede, 850kr for to, og yderligere mængderabat ved køb af flere.

BEMÆRK: Når du bruger fotografier og andet materiale fra Arbejdermuseet & ABA’s fotosamling, skal du være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at overholde ophavsretsloven. Husk også korrekt kreditering af fotografen samt Arbejdermuseet ved brug af fotografier fra fotosamlingen.

Hvis billedet er beskyttet af ophavsret kan fotoet ikke bruges uden enten tilladelse fra fotografen eller dennes ophavsretsforvalter, typisk VISDA.

De generelle regler for opretshavsloven skelner mellem fotografiske billeder og fotografiske værker. Et fotografi uden værkshøjde kaldes et fotografisk billede og er beskyttet i 50 år efter billedet blev taget. Dog er alle fotografiske billeder taget før 1. januar 1970 ikke beskyttede af ophavsret. Et fotografisk værk er derimod beskyttet i 70 år efter fotografens død.

Om et fotografi er et såkaldt fotografisk billede eller et fotografisk værk beror på et skøn, som skal foretages individuelt for hvert billede. Det er et stort og tidskrævende arbejde, og reglerne er svære at forvalte.

Er du tvivl om, hvad du må og ikke må, kan du henvende dig til VISDA.

Jeg har taget et eller flere af de fotografier, der ligger i Arbejdermuseet & ABA’s fotobase, men mindes ikke at have givet tilladelse til, at I kan vise billederne. Hvordan hænger det sammen?

Alle fotos i vores fotobase er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i §24a. Det betyder at VISDA har givet tilladelsen for dig.

Du kan derfor henvende dig til VISDA for udbetaling af vederlag.

Vi gør os umage med at identificere ophavsmænd og vurdere materialernes ophavsretsmæssige status bedst muligt. Men alle kan tage fejl. Vi tager derfor forbehold for at materiale kan være fejlregistreret.

Vi er meget interesseret i at høre fra alle, der ved noget om de fotografier/tegninger, hvor vi ikke kender ophavsmanden. Skriv til aba@arbejdermuseet.dk hvis du har yderligere viden om fotografer/ophavsmænd eller om billederne i øvrigt.

Hvad er god billedskik?

Materialet må ikke anvendes i sammenhæng, som miskrediterer ophavsmandens anseelse eller integritet eller krænker afbilledes personlige anseelse eller privatliv. Det gælder uanset om ophavsretten er udløbet eller ej.

Har vi krænket din ophavsret?

Skulle vi have brugt et billede uden at have rette tilsagn på plads, vil vi gerne udbedre dette ved at fjerne billedet fra hjemmeside, Facebook eller andet, så hurtigt som muligt. Kontakt da venligst biblioteket på aba@arbejdermuseet.dk.

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺