Fred og venskab under den kolde krig

Kildepakken om fredsbevægelsen og venskabsforeninger under den sidste del af den kolde krig er udviklet i samarbejde med lektor, ph.d. Rósa Magnúsdóttir fra Afdeling for Historie og Klassiske Studier ved Aarhus Universitet til kurset ’Den kulturelle kolde krig’. Vi håber, at den praktiske indgang til anvendelsen af kilderne kan være med til at åbne arkivet endnu mere op for studerende og forskere.

Af Frederik Werner Kronborg og Jesper Jørgensen

Fredsbevægelsen

Villum Hansen
Formand for Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, Villum Hansen.

Fredsbevægelsen spillede en stor rolle for venstrefløjen under den kolde krig. Arbejdet var formelt for nedrustning og afmilitarisering af begge de to geopolitiske blokke, Øst og Vest, til fordel for verdensfreden. Men både i den samtidige og i den efterfølgende politiske og historiske debat om venstrefløjens fredsbevægelse har der været fokus på, at fredsbevægelsen især eller kun var optaget af at afmilitarisere USA og NATO.

Denne kildepakke tager udgangspunkt i de to dominerende fredsorganisationer i den sidste fase af den kolde krig: Samarbejdskomiteen for Sikkerhed og Fred samt Nej til Atomvåben.

Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed blev oprettet i 1974 og havde sit virke indtil 2005, men var primært aktiv i det danske fredsarbejde i 1970’erne og 80’erne. I 1977 blev Fredscentret i København oprettet, og særligt ved de årlige Fredsmarcher var aktiviteten høj. Organisationen fokuserede især på spørgsmålet om atomoprustning og frygten for en alt ødelæggende atomkrig. Et kendetegn ved Samarbejdskomiteen var dets tilknytning til det kommunistisk dominerede Verdensfredsrådet og Danmarks Kommunistiske Partis store indflydelse på organisationens arbejde.

Nej til Atomvåben på opstartspladsen i Valbyparken før Fredsmarchen 1981.
Nej til Atomvåben på opstartspladsen i Valbyparken før Fredsmarchen 1981. (Foto: Ole Wildt)

Nej til Atomvåben blev stiftet i Århus i 1980. NtA blev dannet som alternativ til Samarbejdskomiten og ville være en græsrodsbevægelse som arbejdede imod atomoprustningen i både Øst og Vest. Kampagnen for atomvåbenfri zoner var en central mærkesag. NtA var også være en del af en internationale fredsbevægelse med den britiske fredsorganisation European Nuclear Disarmament (END) som omdrejningspunkt.

Gå til kilderne

Venskabsforeninger

På linje med fredsarbejdet spillede venskabsforeningerne en stor rolle for arbejdet på venstrefløjen under den kolde krig. Venskabsforeningerne havde til formål dels at udbrede viden om det givne venskabsland i Danmark, men også at facilitere det pågældende lands kulturdiplomati i form af kulturudveksling og -propaganda.

Festmøde i Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen i anledning af 60 året for oprettelse af diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Sovjetunionen (foto: Ole Wildt)
Festmøde i Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen i anledning af 60-året for oprettelsen af de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Sovjetunionen. (Foto: Ole Wildt)

Venskabsarbejdet med Sovjetunionen blev primært foretaget af Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen, der oprindeligt blev stiftet under navnet Dansk-Russisk Samvirke i 1924, samme år som de diplomatiske relationer mellem landene blev genoprettet efter den russiske revolution. Landsforeningen var den vigtigste og største af de danske venskabsforeninger i Danmark under den kolde krig. Landsforeningens sovjetiske partnere var Forbundet af Sovjetiske Foreninger for Venskab og Kulturelle Forbindelser (VOKS) og Foreningen Danmark-Sovjetunionen (SSOD). En hjørnesten i venskabsarbejdet med Sovjetunionen blev Venskabshuset i København fra 1977, finansieret igennem Sovjetunionens Kommunistiske Partis Centralkomites Internationale Afdeling. I Venskabshuset var der boghandlen Sputnik, foredragssal, receptionslokaler, bibliotek, undervisningslokaler samt biografen Kino Kosmos. Huset afholdt sprogundervisning, foredragsvirksomhed, koncerter, filmforevisninger og udstillinger frem til Sovjetunionens sammenbrud.

Anders Kristensen, formand siden 1982, har været på mange delegationsrejser til Nordkorea
Anders Kristensen, formand siden 1982, har været på mange delegationsrejser til Nordkorea

Et andet eksempel på venskabsarbejdet er Venskabsforening Danmark – Den Demokratiske Folkerepublik Korea. Foreningen blev stiftet i 1968 med det formål at udbrede kendskab til DDF Korea og det kommunistiske styres politik. Foreningen var i sit arbejde ligeledes optaget af at sætte fokus på en forening af Nord- og Sydkorea samt at gøre halvøen til en atomvåbenfri zone. Foreningen eksisterer stadig og udgiver skriftet Korea Bulletin.

Læs mere om Venskabsforeningen Danmark-DDF Koreas arkiv her.

Gå til kilderne

Litteratur om Fredsbevægelsen, hvor kilderne er blevet benyttet:

Litteraur om Venskabsforeninger, hvor kilderne er blevet benyttet: