Til kamp for kvarteret

Kildepakken ”Til kamp for kvarteret” handler om københavnsk beboerarbejde i 70’erne og giver et indblik i forskellige boligaktivistiske organisationer. Det boligaktivistiske miljø var ikke en samlet bevægelse med et enkelt mål eller entydig politisk kamp. Derimod havde den et virke på mange fronter, men alle med fokus på aspekter af bolig og hverdagsliv.

Af Frederik Werner Kronborg

Illustration af organisationstrukturen fra “Information om Nansensgade Beboerforening”, 1978.

De københavnske beboerorganisationer udsprang af Ungdomsoprøret og Slumstormerbevægelsen. I et vist omfang var der sammenfald mellem personer, men det var i høj grad tanker og ideer om organisation og aktivisme, som levede videre i beboerorganisationerne. Ligeledes havde beboerforeningerne indflydelse på senere bevægelser som BZ-bevægelsen. Det er ikke i persongalleriet, der findes sammenfald med BZ. Men kampen for ordentlige boligforhold fortsatte hos ”BZ’ boligformidling” og Ungdomshuset på Jagtvej udgjorde et fristed, som også havde været en hjørnesten i beboerorganisationernes daglige kampe.

Kildepakken tager udgangspunkt i fire centralorganisationer: Nørrebros Beboeraktion, Nansensgade Beboerforening, Folkets Hus Stengade og Fælleskomiteen for de Københavnske Boligforeninger.

Kilder er udvalgt med fokus på politiske diskussioner og organisationernes debatter om organisering. Kilderne er delt op mellem arkivserier og enkelt dokumenter. Arkivserierne består af avisudgivelser, fællesmødereferater og generalforsamlingsreferater. Enkelt dokumenterne består af korrespondancer og referater, der har betydning for arkivserierne og for indblikket i organisationerne.

Nansensgade Beboerforening

“Kommunen overvejer velvilligt endnu en p-plads her. Men man har ikke reageret på beboerønsker om en legeplads : Den er der betydeligt større behov for, siger Nansengadebeboerne, der nu selv er gået i gang med at lave den.” Land og Folk, 1976.

NBF blev stiftet i 1970 som Nansensgade Beboerkomité. Forudgående havde Venstresocialisterne arbejdet i kvarteret omkring Nansensgade for at sætte boligforhold og modstand til dispositionsplanen på den lokale dagsorden. I februar 1971 blev det første nummer af Nansensgade Avis, som blev finansieret af VS og omdelt sammen med medlemsbladet Solidaritet. I juni 1971 blev Nansensgade 25-27 besat af Slumstormerbevægelsen og døbt ”Nansensgården”. Indflydelsen fra VS og Slumstormerne var til stor diskussion. Det var langt fra alle beboer, som så Beboerkomitéen som repræsentative for andre end dem selv. Med en række interne og eksterne konflikter endte Beboerkomitéen med at opløses i foråret 1972.

I september 1972 blev Nansensgade Beboerforening stiftet. NBF organiseret sig med et månedligt fællesmøde som øverste beslutningsmyndighed. Herefter med en styregruppe, som skulle holde overblikket over foreningen, og ligeledes med en række undergrupper. Disse grupper beskæftigede sig bl.a. med oprettelsen af en legeplads, avisudgivelse og saneringssager.

Nørrebros Beboeraktion

Stenbroen, august 1976. Udgivet af Nørrebros Beboeraktion, Blågårdsgade

NB blev stiftet i 1971 som forening for og af beboer i Den Sorte Firkant på Nørrebro. Den Sorte Firkant var betegnelsen for området på Nørrebro mellem Nørrebrogade, Peblinge Dossering, Åboulevarden og Jagtvej som i høj grad var præget af ”slumtilstande”. Foreningen bestod af beboer fra kvarteret, som kæmpede en lang række boligsociale kampe i deres eget boligkvarter. Den første aktion fra NB var etableringen af en byggelejeplads på en tom P-plads, som senere blev kendt som Byggeren.

NB var som NBF organiseret igennem en række grupper med forskellige arbejdsområder. Organisationsstrukturen var tiltænkt at være så flad som mulig, men med en klar arbejdsdeling mellem forretningsudvalget og skiftende grupper. Udgangspunktet fra begyndelsen aktivistisk som afspejledes i sloganet ”Handling gi’r forvandling”.

Igennem NB’s aktive periode var der stor intern uenighed om, hvordan en beboerorganisation skulle organiseres og arbejde. Denne uenighed var bl.a. med til, at NB i 1976 blev splittet i to. Disse fungere begge som NB, og blev kendt som NB Tømmergade og NB Blågårdsgade.

Folkets Hus Stengade

Folkets Hus og Park, marts 1974.

1. maj 1971 besatte beboer og slumstormere en byggeplads på Stengade for at indrette et grønt område, som de mente kvarteret manglede. Parken blev kaldt Folkets Park og lå på adressen Stengade 52. Efter forhandlinger med kommunen fik Folkets Park lov til at overleve, men skulle flyttes til et andet sted i Stengade. Folkets Hus blev oprettet i september 1971 i et tomt hus ved Folkets Park. Folkets Hus og Park organiserede sig som både NBF og NB uden en formel formand eller leder, men med beboermødet som højeste myndighed.

Folkets Hus ønskede at være et samlingssted for kvarterets beboer, og dette skulle ske igennem aktivitet planlagt af de selv samme beboere. Aktiviteterne var mangfoldige. Der blev indrettet en biograf, afholdt spillemandsaftener med egne folkemusikanter og diskuteret både lokalplaner og saneringsmuligheder.

Fælleskomiteen for de Københavnske Beboerorganisationer

I maj 1973 indkaldte NBF til et fællesmøde for de Københavnske beboerforeninger. På det første fællesmøde deltog repræsentanter for seks københavnske beboerforeninger og én fra Aarhus. NBF havde indkaldt mødet med udgangspunkt i den fælles kamp ”mod den kommunale forvaltning”. Samtidig var fokus på at skabe fælles standpunkter over for kommunalpolitikerne i forhold til byplanlægning og generel erfaringsudveksling.

FKB fik en koordinerende rolle for beboerorganisationerne, men kæmpede med både at sikre fremmøde og ikke mindst enighed om, hvilke sager, der var mulighed for at samarbejde om.

Gå til kilderne

Litteratur om københavnsk beboerorganisation:

Jens Møller. Beboerarbejde – Erfaringer fra Nansensgade i København. Røde Hane, 1981.

Beboergrupper i kvarteret Røde Rose, Nørrebro. Røde Rose bogen – en hilsen til naboer, venner og fjender fra beboergrupper i kvarteret Røde Rose. Flemming Rinds, 1975.

De omtalte arkiver er nyordnede hos ABA, og kan tilgås i følgende links:

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺