Museumssamlingen

Arbejdermuseet er et kulturhistorisk museum. Fra den spæde start i 1982, da der endnu ikke var en eneste genstand i samlingerne, til i dag har Arbejdermuseet opbygget en samling på ca. 63.000 genstande og 12.000 kunstværker. Museumssamlingen er et væsentligt bidrag til den danske kulturarv, som Arbejdermuseet varetager i fællesskab med de øvrige museer i Danmark, og den er registreret i Slots- og Kulturstyrelsen fællesmuseale registreringssystem SARA.

Plakater
Samlingen omfatter plakater fra arbejderbevægelsens organisation i og udenfor Danmark fra ca. 1900 til i dag. Plakaterne er blevet fremstillet i forbindelse med valgkampe, folkeafstemninger, 1. maj arrangementer, freds- og solidaritetsarbejdet såvel som strejker og demonstrationer. Plakater til studiebrug kan ses på læsesalen efter aftale.

Plakatsamling

Faner
De iøjnefaldende faner har siden begyndelsen af 1870’erne været symboler på arbejderbevægelsens idealer og mål. Den enkelte fane udgør en vigtig del af en organisations historie, og samlet er fanerne en del af de kulturelle udtryk, der har været brugt som samlingsmærker ved demonstrationer, fester og arbejdskampe.

Vil du se flere af de flotte faner? Klik her hvor vi har samlet et udvalg af faner, hvor man fx har lagt vægt på symboler, nogle hvor fagets funktion er i fokus, eller nogle hvor faget slet ikke findes mere.

DSC02221

Genstande og kunstværker

Siden sin start i 1982 har Arbejdermuseet løbende indsamlet genstande og kunstværker, der fortæller om arbejderbevægelsens og den almindelige arbejders historie. Den første store indsamling lagde grunden til udstillingen om dagliglivet i 1950’erne, der gennem årene har været en bærende del af museets fortælling. Siden er der også blevet samlet genstande ind fra udvalgte arbejdspladser og fagforeninger. Samlingen omfatter tusindvis af værker af kendte og mindre kendte kunstnere og tegnere, der har ladet sig inspirere af motiver fra arbejdernes hverdag og historie.