De symbolrige faner

På disse faner er det valgte symbol i fokus. Fagets titel danner naturligvis en overskrift på fanen, men herefter har man valgt et symbol som det fag-beskrivende element. Og på de udvalgte faner nedenfor har vi set efter disse symboler, da de er de hyppigst brugte: Solen/solopgangen, Frihedsgudinden, løverne, duen, værktøjet og håndtrykket. Under hver fane er der en kort beskrivelse af hvad symbolerne står for. Tryk på billedet herunder og se flere faner.