Kvinder bag fanerne

Arbejderkvindernes møde med fagbevægelsen begyndte ikke for godt. Nogle af de første fagforeninger forsøgte bevidst at modvirke kvinders adgang til arbejdsmarkedet. Det var frygten for, at industrialiseringen skulle anspore arbejdsgiverne til at erstatte mændene med billig kvindelig arbejdskraft. Frygten for, at kvinderne skulle blive strejkebrydere under mændenes lønkampe, fik dog fagforeningerne til at indse, at det var bedre at have kvinderne med, fremfor at holde dem ude. (Kilde: Under de røde faner – en historie om arbejderbevægelsen af Henning Grelle)

Herunder bringer vi et udvalg af markante faner fra kvindelige forbund, samt en bred samling fra Kvindeligt Arbejderforbund, som var landsdækkende i 1901 og havde mange lokalafdelinger. Fælles for arbejderkvindekampen var (og er) “Lige løn for lige arbejde”. Tryk på billedet herunder og se flere faner.