Vaj höjt vor Flag, for Kvindesag. Kvinder i alle Lande, forener Eder.