Kvindeliv: Mød din Ella Jensen

Arbejderbevægelsen bygger på at løfte i flok, på solidaritet og stærke fællesskaber. 

Men fællesskabet har altid været afhængigt af stærke individer.  

På denne side, kan du møde én af de kvinder, der gik længst.

I enten fagbevægelsen, i politik og i kulturen.  

Som krydsede grænser, sparkede døre ind og brød glaslofter.  

Én af de kvinder, vi står på skuldrene af, og hvis fodspor vi kan træde i.  

Også når de næste kampe skal kæmpes.

Og nederst kan du møde flere kvindepionerer.

Ella Jensen

Ella Dagny Jensen

Født: 21. oktober 1907, Glostrup sogn

Død: 15. januar 2002, København

Arbejdsliv: Tobaksarbejder, kommunalpolitiker, fagforeningsformand

Ella Jensen blev født som den yngste af otte børn i en arbejderfamilie, hvor børnene også arbejdede for at få økonomien til at hænge sammen. Som ung kvinde startede Ella på tobaksfabrik i 1929, hvor hun indledte sin faglige karriere. Her blev hun tillidsrepræsentant, og i 1944 blev hun valgt ind i bestyrelsen for Tobaksarbejderforbundets Københavns-afdeling, Enigheden. Ella kæmpede gennemgående for en forbedring af arbejderkvindernes forhold, og det gjorde hun så flot, at hun gennem 1950’erne og 1960’erne blev en del af en række internationale udvalg. Blandt andet kæmpede hun for, at mænd og kvinder skulle være ligestillet i hjem og på arbejde, og at der skulle være ligeløn.

I 1963 blev Ella valgt som forbundsformand for Tobaksarbejderforbundet, trods hovedbestyrelsens modvilje mod at vælge en kvinde, også selvom 78 procent af medlemmerne i forbundet var kvinder. Ella var forbundsformand frem til 1975, hvor hun trådte tilbage fra posten. Gennemgående for Ellas karriere var en konstant kamp for retfærdighed og ligestilling for arbejderkvinder og -mænd samt håbet om at give deres børn bedre muligheder.

Læs mere om Ella på Dansk Kvindebiografisk Leksikon og lån hendes erindringer ”Et liv indenfor Tobakken” hos Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Pionererne >

Kvindeliv: Mød pionererne

Pionererne

Arbejderbevægelsen bygger på at løfte i flok. Men hvem gik forrest? Mød pionererne her.

Læs mere
Bodil Koch>

Kvindeliv: Mød pionererne

Bodil Koch

Arbejderbevægelsen bygger på at løfte i flok. Men hvem gik forrest? Mød Bodil Koch!

Læs mere!
Olivia Nielsen>

Kvindeliv: Mød pionererne

Olivia Nielsen

Arbejderbevægelsen bygger på at løfte i flok. Men hvem gik forrest? Mød Olivia Nielsen!

Læs mere!